Godene fjernes bort – personellet slutter!
En tydelig og bestemt forbundsleder uttrykker bekymring omkring flere temaer. Foto: Kristian Espenes.

Godene fjernes – personellet slutter!

NOFs landsmøte er satt
Publisert: 2018.11.27
Dette uttalte forbundsleder, Torbjørn Bongo med tydelig stemme, og til applaus fra hele salen under sin åpningstale til NOFs landsmøte.

- Incentiver, vilkår og rettigheter opptar nesten alle som jobber i Forsvaret. Det er fordi svært mange har en opplevelse av at godene tas bort – bit for bit.
Hvordan kan dette harmonere med Forsvarets ønske om økt ståtid hos personellet, spør en bestemt forbundsleder.

Forbundslederen uttrykker stor bekymring omkring hvor mange som slutter hvert år i etaten, Forsvaret. De siste årene har 1600-1700 personer sluttet hvert år. Dette er flere hundre enn for bare få år siden, og en bekymring som deles av flere enn oss i NOF.

Utover incentivordningen har forbundsleder, Torbjørn Bongo ytterligere bekymringer;Utdanningsordningen


Forbundslederen trekker frem endringene i utdanning som følge av utdanningsreformen (URE). I et Forsvar som stadig blir mer avansert, på plass i stadige mer avanserte operasjoner og med en stadig skiftende sikkerhetspolitisk situasjon er det vanskelig å se hvordan kutt i utdanning bidrar til en positiv effekt for fremtiden. Svaret virker dessverre å ligge i den enkle sannheten at man skal spare penger. Dette mener NOF at ikke er noe godt argument for de endringer som nå skjer. Det må investeres i utdanning av personellet for å sikre kvalitet og en solid ryggrad som kan bære Forsvaret. Dette er en investering som utvilsomt gir gevinst for Forsvaret i den andre enden. En investering i operativ evne, en investering i personellet og en investering i økt ståtid.
Kutt i antall årsverk for heltidstillitsvalgte


Forbundsleder Torbjørn Bongo retter en bekymring mot Forsvarsdepartementets budsjettpålegg til Forsvarsstaben, hvor de er bedt om å vurdere dagens avtale om frikjøpte tillitsvalgte. Dette er såkalte budsjettbesparende tiltak frem mot 1/8-2020. Det har etter HR-transformasjonen vært en betydelig økning i henvendelser fra medlemmer vedrørende typiske HR-spørsmål, ettersom lokale P-ledd ikke lenger er tilgjengelig. Med bakgrunn i dette er det nærliggende å anta at det er et stort vakuum ute i bruket som følge av kutt i HR-stillinger. Personellet vet ikke lenger hvor de skal henvende seg, og de opplever heller ikke å få den hjelpen de trenger. Mye av ansvaret ilegges nå den enkelte linjeleder, som på sin side i mange tilfeller har for stort personellansvar for å følge dette opp på en god måte. Forsvarets personell har dermed benyttet tillitsvalgte på ulike nivå for å bistå dem med oppdukkende utfordringer hva gjelder lønn, pensjon, ansettelser, rettigheter mm. FD må forstå hvilke implikasjoner slike kutt vil innebære og hvilken viktig rolle tillitsvalgte har i et Forsvar som stadig opplever omstilling, kutt og endring. Ordningen med frikjøpte tillitsvalgte er en investering i økt ståtid og må beholdes.Vedlikehold


Forsvaret virker å bevege seg bakover i tid når det gjelder vedlikehold. Tilbake til FRIFLO, den løsningen som Forsvaret innførte på slutten av 2000-tallet, og som man i neste omgang skrotet da den ikke hadde ønsket effekt. Opplevelsen var da utfordringer med kompetanse, dårligere beredskap og fare for dårligere kvalitet. Dette ble heller ikke billigere, men i mange tilfeller dyrere enn den gamle løsningen. Hvorfor man da på nytt skal bevege seg i nøyaktig samme retningen samtidig som man forventer et annet resultat, virker uforståelig. I denne saken trekkes det frem at NOF er enig med både Sjef Hæren, Sjef Luft, Sjef Sjø og Sjef HV. NOF er således uenig med Sjef FLO, FSJ og FD om den retningen de ønsker å gå hva gjelder vedlikehold i Forsvaret. Her må det gjøres en ny vurdering, en vurdering bygget på dyrekjøpte erfaringer og gode råd.
 • Forsvarets stabsmusikkorps
  Forsvarets stabsmusikkorps
 • Forbundsleder, Torbjørn Bongo
  Forbundsleder, Torbjørn Bongo
 • Forbundsleder, Torbjørn Bongo
  Forbundsleder, Torbjørn Bongo
 • Forbundsleder, Torbjørn Bongo
  Forbundsleder, Torbjørn Bongo
Forrige        1074 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N