Gratulerer med 125 årsdagen!

Gratulerer med 125 årsdagen!

For 125 år siden ble NOF en landsorganisasjon og en makker for befal, offiserer og etter hvert også spesialister. En makker som har fulgt befal, forsvar og folk gjennom fredstid og to verdenskriger. 125 år er en anselig alder, men alderen tynger ikke jubilanten. NOF har de siste åren hatt en sterk vekst og står i dag fram som en svært viril 125 åring. En 125 åring med erfaring og styrke som også i framtiden vil styrke og støtte medlemmer så vel som forsvar. Dagen i dag var planlagt som en stor feiring med kaker og stas. Men som alle vet er det i disse dager ikke mulig. Vi får håpe bedre tider og at vi kan ta igjen feiringen senere i år. Vi kan imidlertid i anledningen dagen formidle videohilsner til våre medlemmer fra så vel forbundsleder som forsvarssjef, forsvarsminister med flere.
Publisert: 2021.02.07
Torgrim Halvari/Dag Leraand

Jubileumsåret er godt i gang. Det skal brukes til å se både bakover og framover, forsikrer forbundsleder Torbjørn Bongo. – Vi skal markere våre første 125 år i hele 2021. Men vi skal også få tid til fagforeningsarbeid, legger han til. – Det er fortsatt nok å kjempe for! I sin hilsning til alle NOFere uttaler Bongo at -Vi stått 125 år i kamp for medlemmene og for Forsvaret:


125 år er ingen alder, ikke når tillitsvalgte melder klar og medlemmene slutter rekkene. NOF står rustet for nye operasjoner; nye framstøt for bedre tjenestevilkår og et sterkere forsvar. Oppgavene er mange nok – og forunderlige like de som har stått høyest på dagsorden gjennom hele historien! 

Jubileumslærdom

– Det er viktig å markere runde år, og feire seg selv. Det er vel fortjent, for alle tillitsvalgte og medlemmer. Det er også på plass å hedre de mange som har gått foran oss, gjennom 125 år over tre århundrer. 

Det jubileres ikke bare for å feire; også for å lære. – Det er nyttig, og oftest nødvendig, å se akter, påpeker kystvaktoffiser Bongo. Så også når det kommer til historien. – Vi trenger all vår historiske erfaring når vi retter blikket framover. Vi trenger å kjenne vår egen bakgrunn, de lange linjer, for å stå støtt også på nye tokt. Og vi skaper tross alt historie hele tida, påpeker forbundslederen i jubileumsåret. Selv har Torbjørn Bongo vel ti års fartstid i forbundets sekretariat.

At kombinasjonen av tillitsmannsarbeid og forsvarserfaring er noe som kommer alle parter til gode understreker Forsvarssjef, Eirik Kristoffersen i sin jubileumshilsen hvor han trekker fram fagforeningens betydning for videreutvikling av Forsvaret.

 
Lærdommen som Bongo vil at forbundet, med tillitsvalgte og medlemmer, skal ta med seg er også knyttet til at forsvaret utvikler seg gjennom samarbeid og kamp

-det nytter å slåss, og det er nødvendig å stå opp for sine synspunkt og rettigheter. Historien har vist oss, gjennom alle 125 år, at pliktene blir gitt, rettighetene må kreves. Dette påpekte pionèrene for over hundre år siden, og vi gjør det fortsatt. 

Plikt og rett. Balansen er utfordret flere ganger. Bongo minner om kampen for rett til yrkestilsetting etter krigsskole i 1994. Som NOF førte fram til seier. Enda et hakk tøffere ble kampen om stillingsvernet i 2004. Da måtte staten stevnes og en ny regjering komme på plass før seieren ble halt i land. – Når særaldersgrensen nå er kastet opp i lufta må vi igjen minne plikter må balanseres med rettigheter.

At det av og til kan gå varmt for seg bekrefter Forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen i sin videohilsen til NOF. – vi er alltid enig om målet, som er å ha et godt forsvar som kan forsvare Norge, men vi er kanskje ikke alltid like enige om hvilke verktøy som skal brukes.


Bongo mener videre at personellet uansett hvilke politiske motstandere man møter, alltid må settes først. Det er en historisk erfaring at Forsvaret i store perioder har slitt med å rekruttere og beholde særlig yngre personell. Den helt ferske ungdomsundersøkelsen til NOF viser det samme, framholder Bongo. – Vi trenger ikke doktorgrad for å se hva som skjer og skjønne hvorfor det skjer. Vi har sett det før, vi har påpekt det før; både før og etter krigen. Plikt og rett. Tjenestevilkår og boligstandard. Lønn og pensjon. Dette har vært gjengangere siden forbundet ble stiftet i 1896! 

Leder av utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt er også klar i sin hilsen til NOF om at vi trenger et sterkere forsvar og flere folk.


Men ikke alt er som før, legger Bongo til: – Den gamle kampen for enkepensjon har vi lagt bort. Og vi har for lengst vunnet kampen om ytringsfrihet, der vi i 1915 var på håret til å forårsake regjeringskrise. Selv om noen stiller spørsmål ved om ytringsfriheten ennå er reell!

Jubileumsfokus

Pensjonskampen legges ikke til side i jubileumsåret. Ei heller et kritisk blikk på erfaringene med utdanningsreform og fortsatte etterlysninger av incentiver for å høyne ståtiden.

Men innimellom disse og andre kamper skal det feires, et år til ende. Det skal ikke spises kake riktig hele året. Det skal også drikkes av kunnskapens beger, forsikrer forbundsleder Bongo. Forbundet skal enda bedre lære seg selv å kjenne, Og NOF skal være enda mer synlig i offentligheten enn til vanlig, med både historiske og aktuelle temaer.

– Vi har allerede begynt å publisere regelmessige historieartikler på web og legge ut småbiter på Instagram. Vi bruker egne mediekanaler og vi kommer til å være synlig i andre medier, landet rundt. Både i forbindelse med selve jubileumsdagen 7. februar, og ut året. I dag på jubileumsdagen har vi lagt ut en folder som forteller litt om NOF´s historie, forteller forbundslederen.

Den tyngste satsingen er en ny historiebok som ikke minst skal dokumentere de siste tre tiår, altså tida etter den kalde krigen, med de dramatiske omstillingene. Og kampene om plikt og rett.

– Som landets eldste og tyngste forbund i forsvarssektoren, er vi så ubeskjedne at vi mener å være en viktig del også av norsk forsvarshistorie. Mye er skrevet om Forsvarets historie, lite om fagbevegelsens rolle i forsvarssektoren. 

At NOF har tyngde bekrefter også LO leder, Hans-Christian Gabrielsen. I sin hilsen til NOF uttaler han – Det er en glede å se at NOF befester sin posisjon som den største befalsorganisasjonen. 

Fortolkning og formidling av historien er en kamp, understreker Torbjørn Bongo: En kamp om roller og resultater, om narrativ og ettermæler. – Vi har vår historie å fortelle. En spennende historie ved fronten, i kamp for medlemmene. Den skal vi få fram gjennom 2021, sier Bongo. 

Litt om NOF sin Spennede historie kan du få her i dette jubileumsforedraget:
Fremtiden for NOF vil også en dag bli historie. Forbundet vil derfor gjøre sitt ytterste for at fremtidens historikere med trygghet kan skrive at NOF alltid har gjort sitt ytterste for sine medlemmer og det norske Forsvar. 

 

 

Forrige        172 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå