Gratulerer med kvinnedagen 2022

Gratulerer med kvinnedagen 2022

I dag markerer vi den internasjonale kvinnedagen. Den internasjonale kvinnedagen ble vedtatt i 1910 på en internasjonal konferanse i København. Dagen ble etablert for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter samt for å støtte kampen for at kvinner skulle få egen stemmerett.
Publisert: 2022.03.08
Torgrim Halvari
Forholdene for kvinner har blitt betraktelig bedre i de fleste land, men det er fortsatt mye å kjempe for. Også Forsvart jobber for at kvinneandelen skal bli større. For noen år siden ble kjønnsnøytral verneplikt innført i Norge noe som ga nye muligheter. Men det er fortsatt mye å ta tak i før vi er i mål.

NOF jobber for et bedre forsvar. Et forsvar hvor kvinner stiller likt, har like muligheter og hvor de ikke opplever trakassering og mobbing.

- Vi må fortsatt ta kampen for like vilkår og rettigheter for kvinner og andre. Det er fortsatt grupper som henger etter og disse må vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe for å få til et mer likeverdig forsvar, uttaler Forbundsleder, Torbjørn Bongo i sin hilsen på Kvinnedagen.

NOF ønsker lykke til med Kvinnedagen 2022.
Forrige        122 av 1698        Neste
loader