Grunnbeløpet øker

Grunnbeløpet øker

Men kjøpekraften går ned
Publisert: 2017.05.18
Staale I. Reiten (tekst)
Grunnbeløpet (G) i folketrygden øker fra 92 576, til 93 634 kroner fra 1. mai 2017. Dette er en økning på 1058 kroner - noe som tilsvarer 1,14 prosent.

Den lave økningen betyr at pensjonene øker mindre enn prisveksten, og betyr en redusert kjøpekraft for tredje året på rad.
- 2015: Alderspensjonen mistet 0,4 prosent i kjøpekraft i forhold til året før.
- 2016: Nedgangen i kjøpekraft ble hele 1,8 prosent.
- 2017: Nedgangen i kjøpekraft kan anslås til 1,0 prosent, basert på anslag fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

For ordens skyld har en gjennomsnittlig lønnsinntekt fått 0,8% lavere kjøpekraft, som følge av høyere prisvekst enn forutsatt i 2016. Pensjonistene har fått fire ganger så stor reduksjon i kjøpekraft.

En pensjonsutbetaling på 250.000-  300.000 skulle da hatt en mer-økning på 8.000-10.000 kroner for ikke å gå ned i kjøpekraft ifølge Aftenposten.

Grunnen til at det er en lavere regulering av pensjoner enn lønn, er pensjonsforliket, som ble inngått i en periode med gode lønnsoppgjør. Der ble det på Stortinget vedtatt at pensjonene skulle reguleres med det samme som lønnsoppgjøret fratrukket 0,75%.

Regjeringen og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner fra 1. mai 2017. For andre året på rad, nekter organisasjonene å skrive under på oppgjøret. Oppgjøret skal formelt vedtas av Stortinget, der vedtaket historisk har vært en sandpåstrøing av det regjeringen har fremmet.

Forrige        1313 av 1398        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N