Grunnbeløpet øker

Grunnbeløpet øker

Men kjøpekraften går ned
Publisert: 2017.05.18
Staale I. Reiten (tekst)
Grunnbeløpet (G) i folketrygden øker fra 92 576, til 93 634 kroner fra 1. mai 2017. Dette er en økning på 1058 kroner - noe som tilsvarer 1,14 prosent.

Den lave økningen betyr at pensjonene øker mindre enn prisveksten, og betyr en redusert kjøpekraft for tredje året på rad.
- 2015: Alderspensjonen mistet 0,4 prosent i kjøpekraft i forhold til året før.
- 2016: Nedgangen i kjøpekraft ble hele 1,8 prosent.
- 2017: Nedgangen i kjøpekraft kan anslås til 1,0 prosent, basert på anslag fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

For ordens skyld har en gjennomsnittlig lønnsinntekt fått 0,8% lavere kjøpekraft, som følge av høyere prisvekst enn forutsatt i 2016. Pensjonistene har fått fire ganger så stor reduksjon i kjøpekraft.

En pensjonsutbetaling på 250.000-  300.000 skulle da hatt en mer-økning på 8.000-10.000 kroner for ikke å gå ned i kjøpekraft ifølge Aftenposten.

Grunnen til at det er en lavere regulering av pensjoner enn lønn, er pensjonsforliket, som ble inngått i en periode med gode lønnsoppgjør. Der ble det på Stortinget vedtatt at pensjonene skulle reguleres med det samme som lønnsoppgjøret fratrukket 0,75%.

Regjeringen og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner fra 1. mai 2017. For andre året på rad, nekter organisasjonene å skrive under på oppgjøret. Oppgjøret skal formelt vedtas av Stortinget, der vedtaket historisk har vært en sandpåstrøing av det regjeringen har fremmet.

Forrige        120 av 1244        Neste
loader
Norges Offisersforbund 2018
Webutvikling av:A2N