Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014

Mandag 31. mars la statistisk sentralbyrå (SSB) fram den endelige hovedrapporten fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.
Publisert: 14.04.01
Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne. Det gis også anslag for prisutviklingen i inneværende år. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.

Innholdet i rapporten legges fram systematisk ved å ta for seg følgende faktorer:
1. Lønnsutviklingen de senere år
2. Konsumprisutviklingen i Norge
3. Utviklingen i konkurranseevnen
4. Makroøkonomisk utvikling
5. Inntektsutvikling for husholdningene
6. Den samlede inntektsutviklingen

I tillegg ligger følgende vedlegg i rapporten:
1. Lønnsoppgjør 2013
2. Definisjoner av en del lønnsbegreper m.m.
3. Kursutviklingen for norske kroner
4. Tabellvedlegg
5. Institusjonelle trekk ved lønnsdannelsen i Norge
6. Lønn og lønnskostnader for ansatte i industrien
7. Fastlandsbaserte konkurranseutsatte næringer
8. Utdanningslengde for innvandrere – SSBs utdanningsregister

Les rapporten i sin helhet her.

Forrige        275 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N