HTV Samling

HTV Samling

NOF har samlet noen av forbundets viktigste tillitsvalgte, når årets HTV Samling gjennomføres i LO Stats lokaler i Møllergt 10.
Publisert: 12.10.09
Oppdatert: 12.10.09NOF har samlet noen av forbundets viktigste tillitsvalgte, når årets HTV Samling gjennomføres i LO Stats lokaler i Møllergt 10.

Tekst/foto: Torbjørn Bongo – tb@nof.no

I forsvaret er mange av de viktige sakene for vårt forbunds medlemmer, delegert fra nivå 1 (FSJ) til nivå 2 (DIF-sjefene). Dette i medhold av delegasjonsdirektivet. Og når DIF-sjefen skal utøve sine fullmakter er HTV’ene i DIF’en som er vedkommende motpart, og således både skal ivareta forbundets vedtatte målsetninger og den enkeltes behov.

Det er derfor en samling med viktige tillitsvalgte som er samlet på toppen av LO Stats lokaler når NOF i dag og i morgen gjennomfører en HTV samling.

På agendaen står blant annet følgende:

  • Revisjon av Hovedavtalen, med LO Stats sjefsforhandler på området Randi Stensaker
  • Status på omstilling i forsvaret, herunder LTP/2813/2814, ved Omstillingskoordinator i FST/P Kjetil W Pettersen.
  • Revidering av FPH del B – ved forhandlingsleder Eigil Jespersen
  • Status Tariff og ATM – ved Staale I Reiten, David Robert Coyle og Pål B Nygaard
  • Status fra den enkelte HTV
  • Orientering fra Forbundslederen.

NOF har følgende HTV i de ulike DIF:

Hæren  - Pål B Nygaard
Sjø - Thor Manum
Luft – Tormod Ihlen
FLO - Kennet Bergland
INI - Kenneth Viken
HV- Hugo Johansen
FOH- Stig Bosch
FST- Lars Terje Olsen
FAKT- Christian F. Kolvik
FSAN- Henriette Holther-Hjelmervik
FHS- Eystein Skaugvoll
FSA- (ledig)  Torbjørn Liestøl
FLA- Jon Kåre Evenstad
FMS- vakant
LOS- Eirik Stenberg
FPT- Bjørn Olstad
FPK – Andreas Braset
Utland - Jean-Bobér Rooseboom de Vries

Har du spørsmål eller innspill – ikke nøl med å ta kontakt.

Forrige        488 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N