Hæren blir for liten

Hæren blir for liten

Forsvarssjefen har foreslått en ytterligere nedbygging og reduksjon i Hærens størrelse og utholdenhet. Hvis vi følger rådet, blir hæren for liten. Og det balanserte norske forsvar for hjemlige oppgaver blir ubalansert.
Publisert: 12.01.22
Oppdatert: 12.01.22Forsvarssjefen har foreslått en ytterligere nedbygging og reduksjon i Hærens størrelse og utholdenhet. Hvis vi følger rådet, blir hæren for liten. Og det balanserte norske forsvar for hjemlige oppgaver blir ubalansert.

Tekst: Egil Andrè Aas –eaa@nof.no Tegning: Kennet Bergland (FriTV NOF)

Forsvarssjefen la i november i fjor fram sin fagmilitære anbefaling i forkant at Stortinget før sommeren skal vedta ny langtidsplan for forsvaret. Rådet omtaler særlig luftforsvaret, heimevernet og hæren.

Hva angår forslaget for hæren, forsøker forsvarssjefen å presentere forslaget som en påkrevd fornying og for å få bedre reaksjonsevne. Det forsvarssjefen unnlater å si, og unnlater å beskrive er at forslaget medfører at hærens, og dermed Norges viktigste  stridsenhet, blir redusert med 1/3.

Hæren i dag består av brigaden som hovedstridsenhet. I tillegg har vi Grensestyrkene, Garden og Spesialstyrkene. Men det er brigaden, med sine 3 manøverbataljoner, som virkelig skal bidra til at hæren skal fremstå som krigsforebyggende. Og de 3 manøverbataljonene har tre unike kapasiteter som moderne militærdoktriner krever. Og hvor en av bataljonene er helvervet med grenaderer for å sikre god reaksjonsevne, mens de 2 andre har balanse mellom vernepliktige og grenaderer. Dette for å sikre volum, utholdenhet og utnytte verneplikten til å skape stridsevne og som rekrutteringsbrønn.

Hovedforslaget forsvarssjefen foreslår for hæren er å kutte ut de 2 bataljonene i Troms som har innslag av verneplikten, og erstatte det med en ny bataljon som også skal helverves. Det er to hovedutfordringer med dette forslaget.

Først, vil forslaget ha alvorlig konsekvenser for verneplikten i Norge. En ytterligere reduksjon i antall som gjennomfører setter hele ordningen i fare. Samtidig er verneplikten det viktigste rekrutteringsgrunnlag for både befalsutdanning, verving og til heimevernet. Og de første erfaringene fra Sverige, som har forlatt verneplikten, er absolutt ikke positive.

Og like viktig, å redusere hæren ytterligere i volum og utholdenhet, vil redusere stridsevne og gjøre hæren dårligere i stand til å løse sine oppdrag , både hjemme og ute.  Erfaring fra flere ti år med oppdrag utenfor landets grenser, og med potensielle scenario hjemme, viser at det er påkrevd med en balanse mellom volum og utholdenhet, sett opp mot reaksjonsevne. Dette er underbygget i egen rapport fra FFI.

For å billedliggjøre, har «stolen» Forsvaret to fullverdige bein, mens det tredje beinet (Hæren) er så kort at stolen ikke kan holdes oppreist. Tre «like» bein er kjernen i begrepet «et balansert nasjonalt forsvar».

Forslagene fra Forsvarssjefen vil gjøre hæren for liten. Brigaden må bevares med egen ledelse, med 3 manøverbataljoner og fleksibel sammensetning mellom vernepliktige og grenaderer. Kun da vil hæren bidra til å sikre et balansert norsk forsvar.

Forrige        669 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N