Hæren blir svekket.

Hæren svekkes

Med Landmaktsutredingen vil det bli færre tilgjengelige styrker i daglig beredskap enn noen gang siden krigen. Er dette en satsing eller svekkelse?
Publisert: 2017.11.02
Markus Källvik (tekst)

NOF er bekymret over resultatet i Landmaktsutredningen.

NOF sine hovedinnspill til Landmaktsproposisjonen er:
* den økonomiske rammen må økes, utover det som ligger i LTP 
* oppgradering eller nyanskaffelse av stridsvogner må gjøres innen 4 år 
* brigaden må bevares med minimum 3 stående bataljoner og støtte avdelinger 
* Heimevernet må videreføres på minimum 45000 kvinner og menn

Her kan du se Forbundsleder, Torbjørn Bongo sine kommentarer og vurderinger til Landmaktsutredningen:

1. Hæren i tall
2. Hæren i materiell
3. Hæren i investeringer
4. Heimevernet

Noen vurderinger av detaljene i LMU er:
1. Mekanisering av 3 kampbataljoner innenfor totalsummen  av dagens strids- og kampvogner, vil bety  at antall vogner går ned i dagens TMbn og Pbn, for å kunne sette av ett materiell sett til Mekbn2 som skal mob lagres. 

2. En mekanisert kampbn i møllpose  må øves årlig, Hvem skal forestå klargjøring  og vedlikeholdsutdanning av denne mobiliseringsbataljonen?

3. Vil øvrige støttebn som gir direkte støtte til mekbn 2 som foreslås lagt i møllpose, bli redusert tilsvarende?

4. Forsvaret sparer 4 promille driftsutgifter ved at Brigaden legger 33% av dagens kampbataljoner i ”møllpose”  – hvordan kan dette kalles en styrking??

5. Hæren mister sin dedikerte helikopterstøtte siden 1964. Er dette en styrking av landmakten? Har norske soldater krav til en ”golden Hour” evakuering  også hjemme slik NATO stille krav om i skarpe operasjoner ute?

6. Kavaleribataljonen i Porsanger  blir denne etablert ved at kav esk i TMbn og Pbn  flyttes vekk fra moderavdelingene og  settes opp i Lakselv ? Hva betyr dette for dagens TMbn og PBn  når disse settes på krigsfot.

7. Hvor mange årsverk skal trekkes ned i Hæren for at materiellinvesteringer etter 2025 skal finansieres.

8. Grensejegerutdanningen foreslås flyttet fra GSV til Skjold, hvilken merverdi gi det grensetjenesten at soldatene blir fjernet fra  sitt oppdrags område til Indre Troms ? – eller er etableringen av rekruttskole i Maukstadmoen leir, mest en kompensasjon for bortfall av en stående bataljon ?

Hva er din vurdering av disse tiltakene? - gi oss gjerne tilbakemelding.
Forrige        114 av 1274        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N