Har du kandidater til NOFs årlige hederspris?
Kjenner du noen som har tatt i et ekstra tak for våre medlemmer? Send forslag til Nestleder Vangstad før 30. mai. Foto: Torgrim Halvari
NOF deler hvert år ut en årlig hederspris til noen som har gjort en særlig innsats for forbundet i året som har gått. Har du noen gode kandidater hører vi gjerne fra deg.
Publisert: 2023.05.16
Av Tor Egil Vangstad, nestleder.
Den årlige hedersprisen er den nyeste av hedersbevisningene som NOF har vedtektsfestet, og det har kun blitt delt ut tre årlige priser til nå. Det er Landsstyret som er gitt fullmakt til å tildele denne, og nå ønsker vi å få innspill til kandidater før saken behandles under Landsstyremøtet medio juni.

Vi ser etter kandidater som gjennom det siste året spesielt har utpekt seg med å gjøre en innsats for våre medlemmer. Det finnes mange der ute som ofrer tid og krefter på å jobbe med saker som medlemmene nyter fruktene av, både lokalt og sentralt, og både små og store saker. Vi i NOF synes det er på sin plass at disse personene får sin velfortjente oppmerksomhet for denne innsatsen. Vi ber derfor om at innspill sendes til nestleder Tor Egil Vangstad på tev@nof.no innen 30. mai. Innspillet må inneholde en kort begrunnelse for nominasjonen.

Se tidligere årlige hederspriser her:

2020 – Stian S. Rasmussen
2021 – Stein-Håkon Eilertsen
2022 – Jonas Adrian Størbu og Jørgen Bjørvik Paulsen
Forrige        22 av 1715        Neste
loader