Helge Ingstad-forliset
Det arbeides med å sikre KNM Helge Ingstad til land med wire. Foto: Jacob Østheim, Forsvaret.

Helge Ingstad-forliset

Forsikringsspørsmål - hit henvender du deg
Publisert: 2018.11.12
Markus Källvik, informasjonsansvarlig NOF (tekst)
Sjøforsvarsstaben informerer om flere grunnlag for å kreve erstattet eventuelle tap eller skader på private eiendeler som var medbrakt om bord.
Utgangspunktet er at man søker dekket tapet gjennom egen forsikring og at eventuell egenandel søkes dekket av Sjøforsvaret.

Derfor oppfordrer vi alle våre berørte medlemmer om å ta forbindelse med en av følgende NOF-makkere som er beredt på å støtte med forsikringsspørsmål:

Thor Manum, Hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret
Tlf: 928 40 460
Mail: tm@nof.no

Robin Dale Oen, frikjøpt tillitsvalgt Vestlandet.
Tlf: 405 55 800
Mail: rdo@nof.no

Kjell-Oddvar Mathisen, forsikringsansvarlig NOF
Tlf: 979 92 208
Mail: kom@nof.no

Chris Lindseth, forhandler utdanning og personell
Tlf: 982 11 714
Mail: cl@nof.no
Forrige        1081 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N