Landsmøtet hilser til våre medlemmer i utlandet
Leder av Landsmøtets redaksjonskomitè, Staale I. Reiten leser her opp uttalelsen. Foto: Kristian Espenes.

Landsmøtet hilser til våre medlemmer i utlandet

Norges Offisersforbund (NOF) arrangerer i perioden 27.-30. november det 43. ordinære landsmøte på Gardermoen.
Publisert: 2018.11.28
Landsmøtets redaksjonskomite (tekst)
Landsmøtet skal behandle viktige spørsmål knyttet til militærordning, utdanningssystem, påvirkning, inntekts- og ikke minst tariffpolitikk. Landsmøtet skal også behandle flere saker hvor fokuset er rettet mot tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.
 
I sine åpningstaler valgte årets innledere å sette fokus på de oppdrag forsvarets ansatte løser, og det har vært et særskilt fokus rettet mot at personellet skal ivaretas og gis mulighet for balanse mellom jobb og familieliv.

I februar 2017 fikk vi definert arbeidstid for de som tjenestegjør i utlandet og som kommer inn under NATO-avtalen. Enigheten betyr at arbeidstiden pr uke for dette personellet vil være 40 timer. Merforbruk vil normalt kompenseres med ny fritid. Foreløpig er dette en avtale mellom FPVS og organisasjonene. NOF vil jobbe videre med å få dette bedre formalisert gjennom forhandlinger med FD.

Forbundet har videre et krav om generell økning av satsene i de ulike avtale, rettet mot at personellet skal ivaretas og gis mulighet for balanse mellom jobb og familieliv. 

Forbundet fikk også en viktig seierr i Lagmannsretten, der et medlem ble sikret erstatning etter forsvarspersonelloven. Det var en viktig prinsipiell sak for NOF med tanke på personell som beordres til tjeneste i internasjonale operasjoner og pådrar seg skader. Det er også viktig at samfunnet har forståelse for den krevende tjenestens egenart og oppfølgingen av skadde veteraner.

For NOF er det også viktig at inntektsnivået ved tjeneste i utlandet bekrefter det ansvar og den merbelastning internasjonal tjeneste innebærer. Det er også viktig at personellet har forutsigbarhet i vilkår og rettigheter, og at vilkårene er tilpasset de spesielle forhold ved slik tjeneste. 
 
Landsmøtet påpeker viktigheten av at Forsvaret må evne å ta vare på og verdsette den kompetansen personell som har tjenestegjort i utlandet har tilegnet seg. 
 
Landsmøtet ønsker tjenestegjørende i utlandet lykke til med viktige oppdrag for Norge, og NATO-alliansen. 
 
Forrige        1072 av 1360        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N