Høring, forsvarsbudsjettet 2022
Forbundsleder, Torbjørn Bongo holdt et tydelig innlegg under Utenriks- og forsvarskomiteens høring i dag. Foto: Torgrim Halvari

Høring, forsvarsbudsjettet 2022

Den nye Utenriks- og forsvarskomiteen avholdt i dag sin første høring. Den dreide seg om forsvarsbudsjettet 2022. Høringen ble også den første som ble avholdt fysisk etter åpningen av samfunnet. NOF var til stede sammen med representanter for LO samt flere andre organisasjoner og forbund med tilknytting til Forsvaret.
Publisert: 2021.10.28
Torgrim H Halvari
NOF var til stede med Forbundsleder Torbjørn Bongo, Forhandler Kennet Bergland og Informasjonsansvarlig Torgrim Halvari.
NOF var første forbund ut med innspill til høringen. Forbundsleder Bongo gratulerte med valget og den nye komiteen, og fortsatte med å si at budsjettet for 2022 er i samsvar med plan, men at svakhetene i planen ikke bare består, men også blir forsterket.

Bongo påpekte at han var fornøyd med at budsjettet blir styrket med 2 milliarder, at man har tatt i betraktning valuta kompensasjon for investeringer, at det er en styrking innen luftforsvarets driftsbudsjett og at man får en styrking av Hæren i Finnmark.

Så gikk forbundslederen over til å formidle til komiteen hva NOF ikke var fornøyd med.

- Våre største bekymringer er at personellstyrkingen stopper opp i 2022. Forsvarssjefen sa i Fagmilitært råd at styrking av personell var første prioritet og ikke minst nødvendig for at vi skulle få utnyttet det materiellet vi nå anskaffer oss. Sjefen for Hæren sa for ikke lenge siden under et innlegg i Oslo Militære Samfunn at han på kort tid kunne ansatte 200 til 300 fler med tanke på den fremtidige oppbyggingen hæren skal ha, uttalte Bongo til Komiteen.

Han fortsatte med å fremheve de negative sidene ved interneffektiviseringen. Bongo påpekte at om ikke kravene blir vesentlig redusert, vil man i realiteten kunne se kutt som vil svekke driften og den operative evnen i Forsvaret.

Forbundslederen tok så for seg spriket mellom totalbudsjett og driftsbudsjett, at om man tar hensyn til prisstigning, økt volum og vedlikeholdsbehov, effektiviseringskuttene og valuta reguleringer så vil man få et svekket driftsbudsjett. Bongo startet så avslutningen på sitt innlegg med følgende:

- Mange av de siste årenes reformer, meldinger og proporsjoner innen personellområdet har hatt en ambisjon om å øke ståtiden og evnen til å beholde personell. Det er NOFs vurdering at dette ikke har blitt vesentlig endret. NOF sin anbefaling, både til komiteen, departementet og forsvaret, er at fokuset må øke og at man må bruke midler og få igangsatt tiltak som gjør at vi blir bedre på å beholde personell, uttalte Bongo som avsluttet med å si at NOF tar til etterretning at utbyggingen av Evenes forsetter.
- Vi i NOF er meget bekymret over kostnader og løsninger som er minimalistiske og uhensiktsmessige. Å bygge for så å bygge om og utvide, det er minst dobbels så dyrt. Jeg anbefaler at dere tar en tur nordover og tar en prat med de som jobber der, avsluttet Bongo.

Hele høringen kan du se her.
Forrige        81 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå