Høring Forsvarsbudsjettet: Ytterligere styrkinger påkrevd
NOF har deltatt på høring på Stortinget denne uken.
NOF

Høring Forsvarsbudsjettet: Ytterligere styrkinger påkrevd

Tradisjonen tro avholdt Utenriks- Og Forsvarskomiteen denne uken sin høring om neste års forsvarsbudsjett. NOF var et av mange forbund og interesseorganisasjoner som var invitert til å komme med innspill. LO var også representert med LO-sekretær Are Tomasgard. Hovedbudskapet fra de fleste som kom med innspill var at forsvaret trenger en vesentlig styrking ut over neste års forsvarsbudsjett.
Publisert: 2022.10.29
Torgrim Halvari

NOF stilte på høringen med Forbundsleder Torbjørg Bongo, Nestleder Tor Egil Vangstad og Informasjonsansvarlig Torgrim Halvari.  

 

De fleste som deltok i høringen, hadde på forhånd levert inn skriftlige innspill. Et utdrag av disse høringsinnspillene ble framlagt muntlig. Disse innspillene kan du lese her 

Forbundslederen starte med å nevne noe av det NOF opplever som positivt i budsjettet, herunder øknomiske styrking utover LTP, påbegynt styrking av personell, kompensasjon av nye utgifter knyttet til valuta, strøm og drivstoff, samt forslag om T35-ansatte skal få T60-ansettelse samtidig som man beholder bonus.  

 

I fortsettelsen var forbundslederen meget tydelig på at den foreslåtte bevilgningsøkning, bare er en forsiktig start på den styrking av forsvarsbudsjettet og forsvaret som må komme for å at forsvaret skal være klare til å løse sine oppdrag. Videre uttalte Bongo at vi må bli bedre på å beholde personell. Dette er en av NOF sine kjernebudskap, og nevnte behovet for å gjøre ATF-tilleggene pensjonsgivende. Bongo mente også at man fram til det har kommet en ny løsning på «helikopterproblematikken» måtte vurder om ikke NH-90 midlertidig kunne komme i drift igjen. Dette særlig i forhold til den beredskapssituasjonen vi er i etter at Russland gikk til krig mot Ukraina.  

 

Forbundsleder Bongo sa litt tidligere på dagen under høring om forsvarsloven at om vi skal ha reservister så må disse øve, det kreves penger til å få gjennomført slike øvelser. Videre at folk i dag forventer at de samme rettighetene de har i det sivile arbeidslivet også må gjelde når de er på øvelse. 

 

Du kan se video fra budsjetthøringen her. 
DU kan se video fra høring på forsvarsloven her. 

Nestleder Tor Egil Vangstad, Forbundsleder Torbjørn Bongo og leder BFO, Jens B Jahren klar for høring på forsvarsbudsjettet.

Forrige        72 av 1715        Neste
loader