Høy oppslutning om Forsvaret
Stort sett viser undersøkelsen at befolkingen i Norge er svært positive til at vi har et forsvar. At hele 3 av 4 er villige til å delta i forsvaret om Norge skulle bli angrepet sier sitt. Skjerndump Folk og Forsvar

Høy oppslutning om Forsvaret

Nesten 90% av den norske befolkningen er positive til Forsvaret. Oppslutningen rundet norsk medlemskap i NATO er også meget høyt. Tre av fire mener Norge må være en del av NATO-ledete styrker med FN-mandat. Dette viser en fersk undersøkelse foretatt av Opinion på oppdrag fra Folk og Forsvar.
Publisert: 2021.10.18
Torgrim H Halvari
I perioden 2016 til 2021 er tallene nesten de sammen når det gjelder hvor mange blant landets befolkning som mener at Norge bør ha et militært forsvar. Hele 88 prosent mener vi bør ha et forsvar slik situasjonen er nå. Det er fler menn enn kvinner som mener dette og andelen er større blant de som er 40 år eller eldre.

Ut over det mener 3 av 10 at Norge ikke bør ha et militært forsvar, enten fordi de er pasifister eller mener det er andre måter å forsvare landet på. Blant annet mener 12% at Norge er like dårlig forberedt i dag som i 1940 og at vi derfor ikke har mulighet til å kunne forsvare oss mot et angrep. Dette er 8 % færre enn i 2018 og 2019 hvor hele 20 % mente det sammen.

På den andre siden mener 8 av 10 at vi bør beholde verneplikten slik den er i dag. Her er det flere i Midt-Norge som mener dette enn i Oslo. Her skiller det seg en del rent politisk, for mens 9 av 10 Ap- og Sp-velgere mener vi bør beholde verneplikten er det kun 6 av 10 MDG-velgere som mener det samme. Stort sett gjennom hele undersøkelsen er MDG en av de velgermassene som er mest skeptisk til Forsvaret.

62 prosent av de spurte mener kvaliteten til Forsvaret er bra, det er flere enn i 2020. Her er det flere kvinner enn menn som har et svært godt inntrykk av Forsvaret. I aldersgruppen 25-29 har 74 prosent et godt inntrykk av forsvaret, mot 58 prosent i aldersgruppen 30-55 år.

Undersøkelsen tar videre for seg blant annet hvilke innstilling befolkningen har til norsk forsvarsindustri, forsvarsbudsjettet og vårt forhold til NATO.

Siden vi har vært igjennom nesten to år med pandemi ble det i denne undersøkelsen også stilt spørsmål om Norge var godt nok rustet da denne rammet oss. Her svarer kun 16% at de mener vi var godt nok forberedte, samtidig er 70% fornøyd med myndighetenes håndtering av pandemien.

Stort sett viser undersøkelsen at befolkingen i Norge er svært positive til at vi har et forsvar. At hele 3 av 4 er villige til å delta i forsvaret om Norge skulle bli angrepet sier sitt.

- Undersøkelsen slår fast at Forsvaret har et godt omdømme og at det er stor oppslutning om forsvaret og behov for det. Dette er det viktig å bygge videre på i den offentlige debatten om og for forsvaret, uttaler forbundsleder Torbjørn Bongo

Se hele undersøkelsen her.
Fakta Oppsummering

- Nesten 9 av 10 (88 prosent) mener Norge bør ha et militært forsvar.

- De viktigste årsakene til at Norge bør ha et militært forsvar oppgis å være å kunne forsvare oss hvis angrep eller fordi det virker fredsbevarende/forebyggende.

- 8 av 10 mener vi bør beholde verneplikten.
I overkant av 6 av 10 (62 prosent) har et godt inntrykk av kvaliteten på forsvaret – dette er flere enn i 2020.

- 1 av 3 (36 prosent) synes dagens forsvarsbudsjett er for lite.
TV, internett og aviser er kildene flest får informasjon om forsvars -og sikkerhetsrelaterte tema fra.

- 8 av 10 mener at vi burde forsvare oss militært dersom Norge skulle bli angrepet – 3 av 4 er selv villig til å delta i forsvaret om Norge skulle bli angrepet.

- 8 av 10 mener at medlemskap i NATO bidrar til å trygge landet.

- 3 av 4 er enige i at Norge bør bidra med styrker i NATO-operasjoner med FN-mandat.

- 16 prosent mener Norge var god nok forberedt og hadde nødvendig beredskap da Koronautbruddet rammet. 73 prosent mener vi ikke var god nok forberedt og hadde nødvendig beredskap.

- 7 av 10 synes norske myndigheter har håndtert koronasituasjonen godt. 7 av 10 synes det er viktig at vi har en nasjonal forsvarsindustri i Norge.

- 8 av 10 kjenner til at Kongsberggruppen produserer forsvarsmateriell – 2 av 3 kjenner til at norsk forsvarsindustri produserer ammunisjon.

- Nesten 8 av 10 (78 prosent) er enig i at det er viktig for forsvarsevnen at Norge har en nasjonal forsvarsindustri.
Forrige        15 av 1549        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå