Husleieordningen utsettes til 1.1. 2020

Husleieordningen utsettes til 1.1. 2020

Partene har blitt orientert i skriv om overgangsordninger ifm nytt boligdirektiv pr 1. aug 2017. Der kommer det frem at husleieordningen som ble drøftet våren 2017 ( Forsvarets leiligheter/ hus) som skulle iverksettes fra januar 2019, blir utsatt i ett år!
Publisert: 2018.09.21
Pål B. Nygaard, NOF HTV Hæren (tekst)
Denne endringen som Regjeringen har bebudet, der landet inndeles i 6 ulike soner og prissettes med skattbar «kompensasjon» har ligget der som en mørk sky over personellforvaltningen siden 2017.

Forhandlingene om kompensasjonsordning sett opp mot prisnivåene i de ulike sonene, foregår nå  i Rikshovedstaden, målsettingen er at disse sluttføres i løpet av oktober 2018. 

Denne saken vil NOF jobbe videre med frem mot (bebudet) iverksettingsdato 1.1.2020. 
Militært ansatte på beordringssystem til maks 38 år og på disponeringssystem deretter bør ivaretas helt spesielt vedrørende bolig og kvarter, samtidig som man har mulighet til å komme seg inn på det det sivile boligmarkedet parallelt. 
 
Forrige        1100 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N