Hva bør komme ut av en ny forsvarskommisjon?
Forsvarskommisjonen vil påvirke forsvarspolitikken de neste tiårene. Derfor ser NOF det svært viktig å være i dialog og påvirke debatten.
Foto: Forsvaret

Hva bør komme ut av en ny forsvarskommisjon?

I morgen, tirsdag 4 mai, klokken 12 arrangerer NOF i samarbeid med UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet til diskusjon om den nye forsvarskommisjonen.
Publisert: 2021.05.03
NOF/UTSYN

Som følge av forliket om ny langtidsplan for Forsvaret vedtok Stortinget at det i 2021 skulle nedsettes en forsvarskommisjon. 

Når en ny kommisjon nå skal nedsettes inviterer Norges offisers- og spesialistforbund og UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet, til en diskusjon om hvilken funksjon slike forsvarskommisjoner har hatt tidligere, de politiske motivene for en slik kommisjon, mandat og sammensetning, og hvilket konsept som bør ligge til grunn for videreutvikling av forsvarssektoren. 

Forsvarskommisjonen vil påvirke forsvarspolitikken de neste tiårene. Derfor ser NOF det svært viktig å være i dialog og påvirke debatten. 

Påmelding til diskusjonen finner du HER.

I Norge har vi tradisjon for forsvarskommisjoner, i perioder hvor vi har stått overfor store endringer i den globale maktstrukturen. 

Sist vi hadde en kommisjon var etter Berlinmurens fall. Sikkerhetspolitiske endringer og økt spenning mellom stormaktene, Norges geostrategiske plassering, klimaendringer, i tillegg til rask teknologiutvikling og digitalisering, fører til behov for å justere norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. 

Nye sammensatte trusler utfordrer også de etablerte samfunnsstrukturer og ansvarsområder innen sikkerhet. 

Hva kan og bør en ny forsvarskommisjon bidra til? 

Med oss i panelet har vi: 

- Kjell Inge Bjerga, professor og direktør for Institutt for forsvarsstudier. 

- Eldbjørg Løwer, tidligere forsvarsminister og leder av Stortingets EOS-utvalg, og medlem av forrige forsvarspolitiske utvalg i 2007. 

- Audun Lysbakken, leder i SV og initiativtaker på Stortinget for en ny forsvarskommisjon. 

- Hårek Elvenes, stortingsrepresentant og forsvarspolitisk talsperson for Høyre.

Ordstyrer er Amund Trellevik, journalist i Nordlys. 

Har du spørsmål til panelet? Send det gjerne inn i forkant til arrangement@prosjektutsyn.no eller underveis i webinaret. Vel møtt til en tettpakket time med solid faglig innhold, praktiske erfaringer og politisk utveksling om sammensetning og saksprioriteringer for en ny forsvarskommisjon.

 

Forrige        142 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå