Hvordan lage en utdanningsmodell?
Kjersti Klæbo, poengterte at det var viktig at de med skoene på skulle få utvikle utdanningsordningen. Foto: Kristian Espenes.

Hvordan lage en utdanningsmodell?

Når ikke selv arbeidsgruppa kjenner rammefaktorene.
Publisert: 2017.11.01
Kristian Espenes, Vara HTV Luftforsvaret (tekst)
I går kveld startet årets lederskapskonferanse ved Luftkrigsskolen; Offiserens rolle i fremtidens forsvar.

Etter implementeringen av den nye militærordningen med innføring av other ranks (OR) har det vært et stort fokus på å finne ut hva de som innehar OR-gradene skal gjøre og være. Det som ikke har vært kommunisert og debattert like mye er den endringen som er påkrevet av offiseren i dagens forsvar, og ikke minst hvordan man skal utdanne og forme fremtidens offiserer til de nye oppgavene.

Stabssjef i Luftforsvarsstaben, brigader Aage Longva, erkjente i sitt foredrag tirsdag kveld at man i Luftforsvaret hadde hatt et stort fokus på spesialistene, men at dette naturligvis også ville påvirke offiserene, og bygget på den måten opp under behovet for å få diskutert offisersrollen.

Generalløytnant Erik Gustavson, sjef Forsvarsstaben, holdt også sitt foredrag på første dag av konferansen og kommenterte blant annet arbeidet med utdanningsreformen, som nylig er overlevert fra arbeidsgruppen til hans stab, før det skal leveres videre fra Forsvarssjefen til departementet i midten av november.
Generalen forklarte hvordan arbeidsgruppene har erfart at det er vanskelig å lage en utdanningsmodell for en militærordning vi ikke kjenner.

Det er slettes ikke vanskelig å forstå. Derimot er det ganske uforståelig at man likevel skal gjennomføre dette i rekordtempo. Når dette er erkjennelsen på et så høyt nivå i Forsvarsstaben, og med det vide handlingsrommet Forsvarsdepartementet som oppdragsgiver har gitt (ref. foredrag fra ekspedisjonssjef Kjersti Klæboe, omtalt senere), så skulle det være uproblematisk å melde fra om at det går for fort i svingene, og at tiden kanskje ikke er moden for at man meisler ned en ny utdanningsordning for et system som ikke er på plass enda. Er dette kanskje en forsmak på hvordan den nye offiseren skal være? Eller har man kommunisert dette for døve ører i Forsvarsdepartementet? La oss for den fremtidige offiserens skyld håpe på det siste.

Ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet, Kjersti Klæboe, fikk lov til å starte dag to av konferansen med sitt foredrag Kompetanse for en ny tid – Offiserens rolle og kompetanse innenfor den nye militærordningen.
Ekspedisjonssjefen, med lang erfaring fra Forsvarsdepartementet, sa tidlig i sitt foredrag at kommende forsvarsministere kom til å måtte jobbe hardt for å nå det uttalte 2-prosentmålet siden det kom i konflikt med andre prioriteringer i samfunnet, og la i så måte en demper på forventningene om at dagens system med effektivisering og kutt for å finansiere ”styrking” og ”historiske satsinger” skal opphøre.

Relatert til tema for konferansen så poengterte Klæboe at det var de med skoene på som fikk bestemme hvordan militærordningen og utdanningsordningen skulle se ut, med rammer gitt av departementet. Offisersrollen i den nye militærordningen ble også omtalt og ordene lojalitet og ansvar ble ettertrykkelig gjentatt. Lojalitet til politiske beslutninger er en selvfølgelighet for en offiser, også i dag, men dette må ikke gå på bekostning av offiserens integritet og ansvar for å si ifra når noe er i ferd med å ødelegges. For eksempel utdanningsordningen. Klæboe brukte mye tid på å forsvare utdanningsreformen i sitt innlegg. Det som er svært skuffende er at det fremstår som at Forsvarsdepartementet kun har sett på kvantitative faktorer, og sammenlikner epler med pærer, bananer og ananas for å finne grunnlag for gjennomføring av utdanningsreformen. Det er altså lærertetthet, antall bachelorgrader og kostnad per elev sammenliknet med andre profesjonsutdanninger og sivile skoler som benyttes for å underbygge nødvendigheten for endring. Innsparing allerede i 2018 trekkes også frem eksplisitt som en faktor av vesentlig betydning. Ikke uventet så ble det også nevnt at Forsvarsdepartementet ønsker ytterligere sivilisering.

I skrivende stund får konferansens deltakere høre fra de enkelte forsvarsgrener og bransjer hva de legger i offisersrollen i den nye militærordningen. Det er svært interessant å høre hvordan det i noen miljøer er nærmest ”halleluja-stemning”, mens man i andre miljøer frykter at man skal tilbake til et spesialistkorps som man kjenner fra flere år tilbake, med delte messer og klasseskille.

Senere i dag skal blant annet spesialistenes forventninger til offiseren tas opp, og selv om utdanning og utdanningsreformen har vært mye omtalt allerede så kommer det som hovedtema på konferansens siste dag i morgen. Dette er et tema som NOF er svært engasjert i og vi ser frem til fortsatt gode innlegg og diskusjoner både om utdanningsordningen og offisersrollen i fremtidens militærordning.

NOF er representert på konferansen ved spesialtillitsvalgt Bjørn-Tore Woll, Christer Lindseth fra forhandlingsavdelingen og vara-HTV for Luftforsvaret Kristian Strøm Espenes.

Programmet for konferansen kan ses her.

Forrige        192 av 1351        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N