Hvorfor nedprioriterer Forsvarssjefen personellet som tar den største risikoen?

Hvorfor nedprioriterer Forsvarssjefen personellet som tar den største risikoen?

Organisasjonene er skuffet over at vi ikke fikk fullt medhold i Statens lønnsutvalg (SLU) om en fast reguleringsmekanisme i Kompensasjonsavtalen. Kjennelsen gir allikevel muligheter til å reforhandle satsene for risiko og ulempetillegg, som er sakens kjerne, på nytt allerede fra 1. januar 2016.
Publisert: 15.08.21
For organisasjonene fremstår det som helt urimelig at personellet som har den største belastningen og høyeste risiko får mindre kompensasjon hvert år som går - nå som tilleggene råtner på rot.
Dette var grunnen til at organisasjonene tok saken til SLU.
SLU påpekte at de ikke kan gi en vurdering av Forsvarets forpliktelser til å vedlikeholde verdien av sine avtaler. Det blir derfor fortsatt opp til Forsvarssjefen selv å sørge for at kompensasjonene for tjeneste som innebærer høy risiko og ulempe, ikke forringes.

Organisasjonene er undrende til at Forsvarssjefen ikke vil prioritere personellet i en tid der vi står foran den største omleggingen av befalsordningen (OR/OF) på flere tiår. Signalene Forsvarssjefen her gir henger ikke sammen med hans uttalte ønske om å rekruttere og beholde spesialistene, som er en forutsetning for å lykkes med ny befalsordning.

Organisasjonene er selvsagt klar over de økonomiske utfordringene Forsvaret har, men håper FSJ fortsatt ser viktigheten av å investere i personellet som fortsatt omtales som den viktigste ressursen han har. Vi ser frem til nye forhandlinger av avtalens satser i samsvar med kjennelsen, og vil arbeide videre for regulering av Forsvarets særavtaler, slik det gjøres i Staten forøvrig.
Forrige        389 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå