I dag fyller NOF 124 år
NOF ble merkbart feiret under Luftmaktseminaret 2020
NOF/Kristian Espenes

I dag fyller NOF 124 år

Forbundsleder, Torbjørn Bongo gratulerer alle NOFére med dagen og sier til NOF-hjemmeside: -Vårt hovedfokus nå er pensjon og resultatene av de pågående pensjonsforhandlingene vil stå 20-30 år fram i tid. Fagforeningsarbeid er derfor like viktig i dag som da organisasjonen ble startet.
Publisert: 2020.02.07
Torgrim Halvari/NOF

I dag er det NOF-dagen og vi feirer en solid og tradisjonsrik organisasjon.

7. Februar 1886 ble Den norske Landsunderofficersforening stiftet. Dette var forløperen til det som i dag er NOF. 


Forbundsleder, Torbjørn Bongo gratulerer alle NOFére med dagen.

De historiske røttene går tilbake til landets første fagforening for offiserer, Christiania Underofficersforening, stiftet i 1847.

I 1907 endret fobundet navn til Norges Underoffisersforening; deretter til Norges Befalslag (NBL) i 1930. NBL gikk i 1978 sammen med Flyvåpenets Befalsforening (LBF), etablert i 1956 – som Norges Befalsforbund (NBF). Navnet ble i 1986 Norges Offisersforbund.

NOF valgte i 1959 å stå utenfor den da største fagorganisasjonen, Befalets Fellesorganisasjon, og gikk i 1961 inn i det som i dag heter LO Stat. En prosess med sikte på mulig sammenslåing av BFO og NOF i 2012 førte ikke fram – til tross for at arbeidsgruppen med representanter fra begge forbund var enige om at LO var den ledende hovedsammenslutningen. 

Forbundets formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, sosiale og faglige interesser, og å arbeide for å styrke Forsvaret og dets rolle i det norske samfunn.

Derved definerer NOF seg som en samfunnsaktør, og som en premissleverandør innen sikkerhets- og forsvarspolitikk. Denne politiske påvirkningen utøves blant annet gjennom LO, herunder gjennom Fagligpolitisk utvalg for forsvarssektoren, som ledes av NOF.

Vi gratulerer alle våre medlemmer med dagen.

 

 

 

Forrige        1110 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå