I dag fyller NOF 124 år
NOF ble merkbart feiret under Luftmaktseminaret 2020
NOF/Kristian Espenes

I dag fyller NOF 124 år

Forbundsleder, Torbjørn Bongo gratulerer alle NOFére med dagen og sier til NOF-hjemmeside: -Vårt hovedfokus nå er pensjon og resultatene av de pågående pensjonsforhandlingene vil stå 20-30 år fram i tid. Fagforeningsarbeid er derfor like viktig i dag som da organisasjonen ble startet.
Publisert: 2020.02.07
Torgrim Halvari/NOF

I dag er det NOF-dagen og vi feirer en solid og tradisjonsrik organisasjon.

7. Februar 1886 ble Den norske Landsunderofficersforening stiftet. Dette var forløperen til det som i dag er NOF. 


Forbundsleder, Torbjørn Bongo gratulerer alle NOFére med dagen.

De historiske røttene går tilbake til landets første fagforening for offiserer, Christiania Underofficersforening, stiftet i 1847.

I 1907 endret fobundet navn til Norges Underoffisersforening; deretter til Norges Befalslag (NBL) i 1930. NBL gikk i 1978 sammen med Flyvåpenets Befalsforening (LBF), etablert i 1956 – som Norges Befalsforbund (NBF). Navnet ble i 1986 Norges Offisersforbund.

NOF valgte i 1959 å stå utenfor den da største fagorganisasjonen, Befalets Fellesorganisasjon, og gikk i 1961 inn i det som i dag heter LO Stat. En prosess med sikte på mulig sammenslåing av BFO og NOF i 2012 førte ikke fram – til tross for at arbeidsgruppen med representanter fra begge forbund var enige om at LO var den ledende hovedsammenslutningen. 

Forbundets formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, sosiale og faglige interesser, og å arbeide for å styrke Forsvaret og dets rolle i det norske samfunn.

Derved definerer NOF seg som en samfunnsaktør, og som en premissleverandør innen sikkerhets- og forsvarspolitikk. Denne politiske påvirkningen utøves blant annet gjennom LO, herunder gjennom Fagligpolitisk utvalg for forsvarssektoren, som ledes av NOF.

Vi gratulerer alle våre medlemmer med dagen.

 

 

 

Forrige        5 av 1350        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N