Referansegruppen for handlingsplanen "I tjeneste for Norge", var i dag samlet til et høringsmøte i Forsvarsdepartementet.

I tjeneste for Norge

Referansegruppen for handlingsplanen "I tjeneste for Norge", var i dag samlet til et høringsmøte i Forsvarsdepartementet.
Publisert: 2011.03.09
Referansegruppen for handlingsplanen "I tjeneste for Norge", var i dag samlet til et høringsmøte i Forsvarsdepartementet.

Her fikk organisasjonene en status på arbeidet med handlingsplanen av de involverte partene og fikk annledning til å komme med innspill og oppklarende spørsmål.

- Vi er godt fornøyd med status i arbeidet så langt og føler at våre innspill har blitt tatt på alvor, sier Forhandlingsleder i NOF, Eigil Jespersen.

For NOF er det essensiellt at det nå legges til rette for en Levekårsundersøkelse av veteranene. Dette har blitt fremmet av flere, bla. Veteranforbundet SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner), som i 2009 iverksatte en pilot av en slik undersøkelse i regi av FAFO. En slik levekårsundersøkelse vil gi en klar tilbakemelding på hvilke behov veteranene har og om Handlingsplanen treffer veteranene.

For spørsmål, kontakt:
Eigil Jespersen
Forhandlingsleder
ej@nof.no
Tlf 928 404 52

Eller

Jean-Bobèr Rooseboom de Vries
FRI-TV Øst-/Utland
jbrdv@nof.no
Tlf 928 404 57
Forrige        1033 av 1453        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå