I urolige tider må forsvaret gi trygghet
Forbundsleder Torbjørn Bongo åpnet NOF sitt 44 landsmøte. Foto: Torgrim Halvari

I urolige tider må forsvaret gi trygghet

Det ble åpnet med fire solide innledere. Forbundsleder Torbjørn Bongo, statssekretær fra Forsvarsdepartementet Bent-Joacim Berntzen, LO-leder Peggy Hessen Føsvik og Sjef Forsvarsstaben Elisabeth Natvig.
Publisert: 2022.10.11
Audun Hasvik
Og la det være sagt med eneste gang, innleggene deres ble godt mottatt av delegatene.

Pensjon på AFP, personellkrise, most m.m

Forbundsleder Torbjørn Bongo fikk spontan applaus, da han pekte på at en ikke får opptjent pensjon fra AFP. «Regjerninga må akseptere kjennelsen i trygderetten», slo han fast.

Men Torbjørn Bongo hadde mye mer på lager i sin åpningstale til landsmøtet. Han pekte på betydningen av å ha et balansert nasjonalt forsvar for å sikre nasjonalstatens suverenitet og trakk linjene til krigen i Ukrainia. En krig som har holdt på siden 2014.
– Var vi beredt på korona? Svaret var nei, sa Bongo.
– Er vi beredt på krig? Vi mangler ammunisjon, vi mangler ikt-systemer, vi har personellkrise. Er vi egentlig klar for krig?
Bongo svarte ved å vise til den tidligere regjerning som i 2019 valgte et minimumsforsvar.
– De ansvarlige myndighetene må være ærlig. Vi var ikke forberedt på pandemien, enda det var så mange som advarte om det, vi er langt mindre klar for krig.
Forbundslederen var også opptatt av den høye turnoveren. Her har han har liten tro på en quickfix.
– Når til og med våre medlemmer som er i 50-åra slutter, selv om de mister særpensjonen, forteller det at noe er galt i personalpolitikken.
Til slutt tok Bongo opp problemet med mobbing og trakassering.
– Det er ikke akseptabelt at mange opplever mobbing og trakassering. Det er heller ikke akseptabelt at de som våger å si ifra, ikke blir tatt alvorlig.
Her trengs det kompetanse på alle nivåer og kompetansen må opp.

Ingen totalberedskap uten LO

LO-lederen holdt fram LOs syn at det å investere i forsvaret er å investere i demokrati. Det demokrati med faglige rettigheter.
– Hver eneste dag går tusenvis av LO-medlemmer på jobb for å verne om fellesskapet og tryggheten vår. Det gjelder så klart dere – offiserer og spesialister i Forsvaret – men også helsefagarbeidere, brannfolk, renholdere, politi, ansatte i fengslene, sivilforsvaret, i vegvesenet, i vann- og avløpsetaten i kommunen og mange andre steder i offentlig og frivillig sektor, sa Peggy Hessen Følsvik og la til:
– Det blir ingen beredskap uten oss. Vi vet at en sterk totalberedskap handler om mer enn bare forsvar. Det handler også om trygghet i hverdagen.


– Det blir ingen beredskap uten oss. Vi vet at en sterk totalberedskap handler om mer enn bare forsvar. Det handler også om trygghet i hverdagen. Sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik i sitt innlegg. Foto: Torgrim Halvari

Derfor gikk LO og forbundene sammen om et krav om en totalberedskapskommisjon. Det ble stoppet i Stortinget av høyresida, men med ny regjering har kommisjonen kommet på plass. Sammen med den nye forsvarskommisjonen kommer det til å sette kursen for beredskapen i årene som kommer, sa Peggy Hessel Følsvik og avsluttet med det kjente diktet til Øverland, for å minne oss på alt i har og alt vi er:
– Diktet kan godt stå som en påminnelse i dag. Om at den urett som rammer andre i dag, kan ramme oss i morgen. Derfor har vi ikke råd til å la være å investere i Forsvaret. Det er å investere, ikke bare i fravær av krig, men i demokrati og frihet. I alt det vi har kjært.

Er her mest for å lytte – minst for å snakke

Sa statssekretær i Forsvarsdepartementet Bent-Joacim Berntzen, da han åpnet sitt innlegg.


- jeg er her mest for å lytte uttalte statssekretær i FD Bent-Joacim Berntzen. Foto: Torgrim Halvari

Berntzen kunne love at regjeringa vil øke bevilgningen til forsvaret. Det skal investeres mer, vedlikeholdet skal opp og flere skal utdannes, og forsvaret skal kunne ansette flere.
Statssekretæren var også lydhør når det gjaldt folketrygdloven.
– Den kommer på høring i november, fortalte Berntzen.
– Da forventer jeg at dere gir lyd fra dere.

Bærekraftig, standardisert modernisering

Det var likevel Sjef for forsvarsstaben Elisabeth Natvig som nok vil bli husket.
Hun pekte på modernisering, som det virkelige behovet.
– Det er ikke bare et spørsmål om penger, sa Natvig.
– Det er også et spørsmål om hvordan vi jobber internt i sektoren.
Natvig var opptatt av at det må gjøres nødvendige vurderinger, både før en anskaffer og underveis i anskaffelsesprosessen.
– Vi har veldig lange prosesser. Når fagmyndigheter, departementer, FMA, Forsvarsbygg, de ulike forsvarsgrenene skal mene noe, blir det fort fragmenterte beslutninger, forklarte Natvig.
Hun vil at FMA skal få mer kunnskap om hva markedet tilbyr.
– Vi må, i langt større grad, kunne gå til anskaffelser av hyllevarer som også er mer standardiserte.
Forsvarsstab-sjefen hadde også en faktor til for hvorfor forsvaret må modernisere seg.
– Hvis vi skal beholde og rekruttere personell, må vi ta oss alvorlig i nakken. Vi har ikke fulgt med i tiden og sett at ungdom blant annet vil ha en akkreditert utdanning. Da kan vi ikke drive en argumentasjon mot å innføre bachelor med at da vil de forsvinne fra oss. Det er motsatt. Vi er heller ikke flinke når det gjelder intentiiver.


– Vi må forstå at vi også må ta klima og miljø på alvor. Vi snakker svært lite om det, uttalte Sjef for forsvarsstaben Elisabeth Natvig. Foto: Torgrim Halvari

Det er et faktum at folk vil bo i urbane strøk og at folk søker seg til de store byene. Skal vi ha virksomhet utenfor de store byene, må vi se på hva som skal til for at folk vil være der.
Videre må vi anerkjenne kompetansen folk får i å arbeide i sivile samfunnet.

Bærekraftig forsvar

Det er ikke ofte en hører forsvarsledelsen ta til ordet for å bedre klima. Det gjorde sjefen for forsvarsstaben.
– Vi må forstå at vi også må ta klima og miljø på alvor. Vi snakker svært lite om det. Selv om vi ser at miljø har sikkerhetsmessige utfordringer og skaper konflikter. Hvis ikke forsvaret tar klima og bærekraft på alvor, får vi ikke tak i ungdom.
Vi må også forstå at vi i framtiden ikke for lov til å trene og øve slik som vi gjør i dag. Vi vil ikke få lov til å fly og seile så mye vi vil. Òg vi må stille krav til norsk forsvarsindustri om at de tar miljø på alvor i hele verdikjeden.
Det klarer vi, sa Natvig.
– Vi er i verdensklasse når det gjelder utvikling av miljøvennlig fremdriftsløsninger i skipsindustrien.
Til slutt tok Natvig også opp problemet med mobbing og trakassering.
– At vi har problemer med dette er i hvert fall ikke rekrutterende.
Nå slutter det folk hver eneste dag fordi vi har et arbeidsmiljø som folk ikke vil identifisere seg med.
Vi har problemer med å håndtere det. Jeg håper vi får hjelp av PWC-rapporten som kommer snart.
Men, vi må erkjenne at det er som arbeidsgiver vi svikter.
Skal vi bli en attraktiv arbeidsgiver må vi få en bukt med dette, avsluttet Elisabeth Natvig
Forrige        85 av 1715        Neste
loader