Implementering av P-reglement for befal og revidert FPH del B - Infomøter

Implementering av nytt Personalreglement for befal og revidert utgave av Forsvarets personellhåndbok del B – Informasjonsmøter

Partene avsluttet drøftinger og forhandlinger vedr nytt Personalreglement for befal og revidert utgave av Forsvarets personellhåndbok del B før årsskiftet.
Publisert: 12.02.08
Oppdatert: 12.02.08
Partene avsluttet drøftinger og forhandlinger vedr nytt Personalreglement for befal og revidert utgave av Forsvarets personellhåndbok del B før årsskiftet.

Partene ble også enige om å utarbeide en felles informasjonsstrategi og opplæring av sjefer, fagpersoner og tillitsvalgte.
Hensikten med orienteringene er å gi en grundig redegjørelse i tillegg til å kunne svare på spørsmål med representanter fra partene til stede.

Det vil være en partssammensatt gruppe bestående av personell fra FST, FPT og befalsorganisasjonene som gjennomfører orienteringene jfr vedlagte plan, i februar og mars.

Fra NOF vil Eigil Jespersen ej@nof.no  eller Odd-Einar Eilertsen oee@nof.no  delta. Spørsmål kan rettes til disse.


For informasjon om tid og sted les her:
Forrige        650 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N