Infomøte på Sjøkrigsskolen
NOF tok turen til Bergen og Sjøkrigsskolen i november for å gi relevant informasjon til kadettene.
Foto: Thor Manum

Infomøte på Sjøkrigsskolen

NOF tok turen til Bergen og Sjøkrigsskolen i november for å gi relevant informasjon til kadettene.
Publisert: 2021.11.29
Thor Manum
Med ett særdeles godt oppmøte, (vi talte vel over 60 på dert meste, så takk til Kamilla og Olav for lokal tilrettelegging) fikk alle høre om følgende tema:
Kennet Askjem redegjorde for foreningens forsikringsordning med fokus på U27 pakken. Det ble også tid til å gå inn på viktigheten av å tenke på egen sikkerhet i form av NOF gruppeliv.

Så overtok Tommy Aksdal ordet ved å gå gjennom NOF Ung, for så å selge inn den kommende ungdomskonferansen, snakke om viktigheten av lokal kadett medvirkning via NOFKA og NOF Ung. Tema vandret så videre til kadettens hverdag innenfor regelverket fra Fredsregulativet, pendling og bostøtte.

Christer Lindseth fortsatte innenfor regelverket med å gi status på sentrale prosesser som personellbestemmelsene og Forsvarets personellhåndbok. Det ble da også naturlig å drøfte detaljer rundt gradsansiennitet før, under og etter krigsskolen.

Til slutt tok Thor Manum ett kort sveip innom pensjon. Pensjon er så mangt nå for tiden; pensjonsgivende tillegg (pensjonsinnberetning på variable tillegg fra ATF), pensjonsgrunnlaget (hvilken pensjonsverdi din "utsatte lønn" skal være når du blir særalderspensjonist, spesielt viktig for alle født i 1970 og yngre) og viktigheten av å ha særaldersgrense i Forsvaret.

Under seansene ble det servert en lett bevertning.
Forrige        17 av 1566        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå