Møte 28. februar ble avlyst. Forsvarsstaben har innkalt til nytt møte.

Lokal lønn på vent

Forsvarsstaben vil komme opp med ny innkalling.
Publisert: 2020.03.20
Oppdatert: 2020.03.20
Staale I Reiten

Lokal lønn 2019 er ikke formelt satt på vent, men har heller ikke høyest prioritet nå.

Vi jobber med å avklare forhold rundt den spesielle situasjonen vi er i, og virksomhetskritiske møter har prioritet. Uansett når en lander lokal lønn 2019, vil et resultat ha tilbakevirkende kraft til 1/7-2019.

Siste møte var 13/1. På dette møtet ble det redegjort for ATOs syn på mulig videre fremdrift. Arbeidsgiver ba om tid for å vurdere ATOs forslag. FST har i epost avlyst møte i HTA 251 - lokal lønn, 28. februar.Det foreligger ingen begrunnelse men informasjon om at det vil komme innkalling til nytt møte.

NOFs hovedfokus er å lande pensjonsgivende tillegg

En stor andel av lønna til den enkelte blir i dag ikke rapportert som pensjonsgivende inntekt. Dette er blant annet øving, fartøytjeneste og vakt- tillegg. Ved enkelte avdelinger er belastningen høy og disse tilleggene utgjør derfor en vesentlig del av lønna.  Om disse tilleggene blir rapportert som pensjonsgivende inntekt har stor betydning for pensjonsnivået til den enkelte i det nye pensjonssystemet.

Selv om kravet vil medføre økte kostnader for Forsvaret, er pensjonsgivende inntekt nødvendig for at militært personell skal ha samme vilkår som andre statstilsatte,

og for at Forsvaret skal kunne beholde og rekruttere nødvendig kompetanse fremover.

Utover å avklare hvilke tillegg som skal være pensjonsgivende er planen fortsatt at det skal gjennomføres en runde med lokal lønnsforhandlinger i DIF.

Vi forventer  å kunne gi mer tilbakemelding om videre fremdrift etter møtet i neste uke.

​Forsvaret har bedt om mer tid. I skrivet fra KMD fikk partene i Forsvaret frist til 31. oktober med å bli enig. Denne fristen rakk en ikke. FST anmodet derfor KMD om utsettelse til 15/12.  Heller ikke denne fristen ble nådd, og vi er nå et godt stykke på overtid.

 

En utsettelser på signering av protokoll/fullføre lokal lønn, medfører ikke konsekvenser for den enkelte.  Når lokal lønn er ferdig vil utbetalinger til den enkelte ha tilbakevirkende kraft fra 1/7-2019.


Det er verdt å merke seg at ingen formelle prosesser rundt HTA 2.5.1 lokal lønn i DIF, inklusiv forberedende møte, kan starte før forhandlingene sentralt er gjennomført, med evt delegering og føringer fra partene sentralt.


Se også:
Enighet i Staten Publisert 24.05.19
NOF krever rettferdig pensjon for militært ansatte Publisert 22.05.19 
Forsvaret har stanset forskuddstrekk for pendlerreiser Publisert 03.07.19

Forrige        1190 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå