Møte 12. februar ble avlyst. Forsvarsstaben har innkalt til nytt møte 28. februar.

Lokal lønn p- nytt møte 12/2

Møte 12. februar ble avlyst. Forsvarsstaben har innkalt til nytt møte 28. februar.
Publisert: 2020.02.12
Oppdatert: 2020.02.12
Staale I Reiten

FST avlyste i går møte i HTA 251 - lokal lønn, 12. februar, med begrunnelse i at pensjonsforhandlingene i Staten ikke er avsluttet. 
Det ble samtidig varslet at det vil komme innkalling til nytt møte 28. februar.

Siste møte var 13/1. På dette møtet ble det redegjort for ATOs syn på mulig videre fremdrift. Arbeidsgiver ba om tid for å vurdere ATOs forslag. Det har nå 3 uker og partene er innkalt til nytt møte 12/2.

NOFs hovedfokus er å lande pensjonsgivende tillegg

En stor andel av lønna til den enkelte blir i dag ikke rapportert som pensjonsgivende inntekt. Dette er blant annet øving, fartøytjeneste og vakt- tillegg. Ved enkelte avdelinger er belastningen høy og disse tilleggene utgjør derfor en vesentlig del av lønna.  Om disse tilleggene blir rapportert som pensjonsgivende inntekt har stor betydning for pensjonsnivået til den enkelte i det nye pensjonssystemet.

Selv om kravet vil medføre økte kostnader for Forsvaret, er pensjonsgivende inntekt nødvendig for at militært personell skal ha samme vilkår som andre statstilsatte,

og for at Forsvaret skal kunne beholde og rekruttere nødvendig kompetanse fremover.

Utover å avklare hvilke tillegg som skal være pensjonsgivende er planen fortsatt at det skal gjennomføres en runde med lokal lønnsforhandlinger i DIF.

Vi forventer  å kunne gi mer tilbakemelding om videre fremdrift etter møtet i neste uke.

​Forsvaret har bedt om mer tid. I skrivet fra KMD fikk partene i Forsvaret frist til 31. oktober med å bli enig. Denne fristen rakk en ikke. FST anmodet derfor KMD om utsettelse til 15/12.  Heller ikke denne fristen ble nådd, og vi er nå et godt stykke på overtid.

 

En utsettelser på signering av protokoll/fullføre lokal lønn, medfører ikke konsekvenser for den enkelte.  Når lokal lønn er ferdig vil utbetalinger til den enkelte ha tilbakevirkende kraft fra 1/7-2019.


Det er verdt å merke seg at ingen formelle prosesser rundt HTA 2.5.1 lokal lønn i DIF, inklusiv forberedende møte, kan starte før forhandlingene sentralt er gjennomført, med evt delegering og føringer fra partene sentralt.


Se også:
Enighet i Staten Publisert 24.05.19
NOF krever rettferdig pensjon for militært ansatte Publisert 22.05.19 
Forsvaret har stanset forskuddstrekk for pendlerreiser Publisert 03.07.19

Forrige        42 av 1350        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N