Innovasjonsdagen 2016 - Hva slags Hær skal vi lede?
Debatt: Det var god stemning på scenen når nytenking var oppe til debatt.

Innovasjonsdagen 2016 - Hva slags Hær skal vi lede?

I går gjennomførte Kadetter ved krigsskolen på Linderud Innovasjonsdagen 2016.
Publisert: 16.11.04
Farhad Fard (FRITV/rekruttering i NOF)
Dette er et initiativ fra kadettsamfunnet. De har opprettet en gruppe som heter KS innovasjon som ønsker å rette fokus på nytenkning blant annet innenfor emner som strategi, teknologi og materiell.

Vi i Norges offisersforbund ønsker å takke for invitasjonen og gratulere kadettene med et meget vellykket arrangement.

Det ble en todelt seanse hvor første del handlet om strategi med mål om å skape interesse, engasjement og diskusjon rundt fremtidens Hær. KS Innovasjon åpnet det hele med stemningsfulle toner fra et flygel og en meget god introduksjon av Kadett Nordrum som for øvrig med sine medkadetter ledet arrangementet på en måte som er en offiser verdig.

Vi fikk servert gode foredrag av tidligere Forsvarssjef Sverre Diesen, General Robert Mood og Løytnant Sebastian Langvad. Det hele ble avrundet med en godt organisert debatt mellom de nevnte foredragsholdere, Halvor Ajer fra FFI og en engasjert kadett.
  
Etter et lite sceneskifte gikk vi over på andre del av innovasjonsdagen som handlet om Teknologi og materiell med mål om å sette fokus på teknologiens betydning for fremtidens hær. Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI) hadde utstilling med flere av sine aktører. Blant de utstilte var Kongsberggruppen, Nammo, Thales med fler. NOF sin samarbeidspartner Equipnor var også tilstede med fremvisning av mye nytt og spennende materiell.


(Artikkelen fortsetter under bildet)

NOFs samarbeidspartner Equipnor, hadde en flott stand ifm. innovasjonsdagen.

Det ble gjennom dagen holdt meget gode foredrag fra aktører i Forsvarsindustrien. Vi kan blant annet nevne foredrag om Teknologiske trender (Kjetil Myhra, Kongsberg), Autonome systemer (Andre Pettersen, FFI), CV-90 (Lars Sørfang, Kongsberg og Stian Kjensberg, Thales), Programmerbar ammunisjon (Thomas Danbolt, Nammo).

Det hele ble avsluttet med baråpning og foredrag med John E. Hybertsen fra Krigsskolens venner med tema Innovasjon i ledelsesfaget.

Det er ingen tvil om at innovasjon og nytenkning alltid vil være et viktig tema både for Hæren og resten av Forsvaret for å oppnå så mye kampkraft som mulig med gitte ressurser. Det ble godt belyst hvor viktig og avgjørende det er med et godt samarbeid mellom FFI, Forsvarsindustrien og brukeren for å oppnå gode resultater.
Det gleder oss derfor at Kadettene ved Krigsskolen har startet dette initiativet og vi håper med denne starten at dette vil være et tema på krigsskolen i årene som kommer.

Vi takker igjen for invitasjonen og tar gjerne imot innspill fra KS innovasjon hvis det er noe vi kan bidra med i fortsettelsen av dette arbeidet.
Forrige        38 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N