Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har avgitt sin innstilling til ny langtidsplan for forsvaret. Norges Offisersforbund har stor tilfredshet med at Stortinget

Innstilling til ny langtidsplan er klar

Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har avgitt sin innstilling til ny langtidsplan for forsvaret. Norges Offisersforbund har stor tilfredshet med at Stortinget har sluttet opp om mange av de endringer Regjeringen foreslo i forhold til Fagmilitært råd. Samtidig beklager vi at Regjeringspartiene ikke har lyttet til opposisjonspartiene i forhold til lokalisering av QRA, kontroll og varsling og de ulike avdelingene knyttet til Rygge.
Publisert: 12.06.08
Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har avgitt sin innstilling til ny langtidsplan for forsvaret. Norges Offisersforbund har stor tilfredshet med at Stortinget har sluttet opp om mange av de endringer Regjeringen foreslo i forhold til Fagmilitært råd. Samtidig beklager vi at Regjeringspartiene ikke har lyttet til opposisjonspartiene i forhold til lokalisering av QRA, kontroll og varsling og de ulike avdelingene knyttet til Rygge.

Tekst: Torbjørn Bongotb@nof.no

Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget avgav i går sin innstilling knyttet til Regjeringens forslag til Langtidsplan (St Prp 73S Link  

Komiteens innstilling kan du lese her       

Konsekvensene av innstillingen er at Regjeringspartiene i stort viderefører den innstillingen som Regjeringen framla i slutten av mars. Opposisjonspartiene har samlet gått inn for å videreføre jagerfly i Bodø, enten som lokalisering av QRA eller som en del av en 2-baseløsning. Videre har de foreslått å videreføre CRC Mågerø og ikke gjennomføre flytting av GIL/LØL fra Rygge, samt videreføre flyplassdriften på samme plass.

Norges Offisersforbund er meget glad for at Stortinget har støttet de endringer Regjeringen foreslo i forhold til Forsvarssjefens Fagmilitære råd..De endringer som Landsstyret anbefalte, og som Regjeringen bifalte var:
 • • Brigaden bevares med 3 Bataljoner og egen ledelse.
 • • Heimevernet størrelse bevares, og styrket øving.
 • • Det opprettholdes QRA i Nord-Norge.
 • • Verneplikten bevares som fundament.
 • • Antall Orion P3C opprettholdes.
 • • CRC Sørreisa bevares.
 • • Forsterket fokus på personellområdet.
 • • Startskudd for en helhetlig revidering av befalsordningen.
 • • Forsvarsbudsjettet styrkes med ca 600 mill kr.
Og ved å lese Forbundslederens siste leder i Befalsbladet, kan du lese hvordan Godt Fagforeningsarbeid på flere nivå har bidratt til resultatet.

Samtidig beklager NOF at Regjeringen ikke har ville lytte til de innsigelser som opposisjonspartiene har anført i forhold til de anbefalinger i vedtaket fra Landsstyret som ikke er innfridd:

 • • Drifte nye kampfly fra 2 baser; Ørland og Bodø (Alt QRA-drift fortsatt fra Bodø.)
 • • Opprettholdes av CRC Mågerø
 • • Opprettholde Rygge som flystasjon i Sør-Norge og med LØL.


Etter at Regjeringen fremla sin innstilling i mars, har NOF deltatt på høringer på Stortinget, samt gjennomført møter med ulike partier på Stortinget. Forbundet ser at det er forhold som fremdeles ikke er tilfredsstillende besvart, og vil fortsatt ha fokus på disse forholdene fremover.

Forrige        553 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N