Personell fra bataljoner i Hæren og familiekoordinatorer i avdelingene og noen pårørende var samlet til ”Hærens ivaretakelsesforum” i Kirkenes

Ivaretakelse av veteranene og deres pårørende

Personell fra bataljoner i Hæren, familiekoordinatorer i avdelingene og pårørende var samlet til ”Hærens ivaretakelsesforum” i Kirkenes.
Publisert: 2011.03.22
Personell fra bataljoner i Hæren, familiekoordinatorer i avdelingene og noen pårørende var samlet til ”Hærens ivaretakelsesforum” i Kirkenes ledet av Roger Helmers. Forumet setter fokus på en bedre ivaretakelse av veteranene og deres pårørende.


Av: Margrethe Meyer Bratt 

Erfaringer som blir utvekslet mellom familiekoordinatorene blir i dette fora diskutert og lokalmiljøene knyttets opp mot bataljonene til et tettere samarbeid. Ansatte innenfor helse, barnehage og undervisning har allerede startet et samarbeid på Rena etter et pilotprosjekt der. Nå ønsker også Setermoen med ledelsen i bataljonene også å få til et tettere samarbeid i med deres kommune.
-Dette prosjektet er særdeles viktig, når andelen av beboere i kommunen som er ansatt i Forsvaret er så stor som i disse kommunene. Det er viktig at nærmiljøet har forståelse for hvilke utfordringer de som er igjen hjemme møter, og ikke minst hva som venter den som kommer hjem, sier ATV i Panserbataljonen Elise Skoland Rustad som deltar på samlingen.Foto: Rustad: ATV Elise Skoland Rustad, sammen med noen av deltagerene

For å få en større forståelse har Hæren invitert Maria Caroline Paulsen som forteller om hvordan det er å være datter av en soldat og veteran.
-Dette var en særdeles god innføring i hvordan dette kan oppleves, både familiekoordinatorene i Hæren, og veteranene kan ha god av å få litt personifisert informasjon for å få større forståelse for dette vanskelige og for mange uforståelige situasjonen, sier Rustad som er i tillegg til å være tillitsvalgt også er pårørende.

Veteranene trenger også tettere oppfølging enn hva de får i dag, og dette blir utprøvd ”prosjekt mellomlanding” hvor soldatene nå er på tilvenning til det å komme hjem. For tiden foregår dette i Sverige og veteranene får da tid til å bearbeide inntrykk på vei hjem, før de gjenforenes med familie og hverdagen.
-Jeg har stor tro på dette prosjektet, men det er spennende at det nå også settes fokus også på en obligatorisk gjenforening for veteranene, dette ble mye diskutert om i forumet, sier Rustad som gleder seg til å bidra videre i dette arbeidet i sin avdeling.

8.mai blir ny handlingsplan for veteraner lagt fram og da gjenstår det å se hvilken påvirkning slike forum kan ha for en positiv veteranpolitikk i framtiden.

Forrige        1013 av 1453        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå