KKT tilbake til nivå 2 med endrede forutsetninger
Hæren var blant de som hadde størst uenighet rundt KKT
Marcus Bere/Forsvaret

KKT tilbake til nivå 2 med endrede forutsetninger

Partene på nivå 1 har behandlet resultatene fra drøftingene av KKT/Stillingsmatrise på nivå 2 i flere omganger, og de sentrale partene er nå enige om å sende det tilbake til nivå 2 for fornyet behandling med endrede forutsetninger.
Publisert: 2020.10.29
Christer Lindseth – cl@nof.no

KKT prosjektet (karriere, kompetanse og talent) ble initiert på begynnelsen av 2019. Arbeidet skulle blant annet rydde opp i et omfattende og uoversiktlig kompetansekodeverk, sørge for etterregistrering av personellets kvalifikasjoner og så få på plass karriere- og tjenesteplaner for personellet. Arbeidet har pågått mer eller mindre sammenhengende siden denne tid. I april 2019 drøftet partene sentralt seg frem til ett sett med prinsipper for det videre arbeidet som skulle skje i DIF.

Forarbeidet fortsatte gjennom høsten 2019 og inn i 2020, og i perioden april-juni 2020 ble det gjennomført drøftinger i DIF. Dette dannet så grunnlaget for den sentrale gjennomgangen av resultatene i fra juni til oktober 2020. 

Med bakgrunn i den sentrale gjennomgangen er partene på nivå 1 nå enige om følgende felles budskap i saken:

  • KKT-prosjektet er en satsing som skal etablere en oversikt og struktur som bedrer mulighetene for kompetansebygging og planlegging i tråd med Forsvarets frremtidige behov. Satsingen handler om å revidere kodeverk for kompetanse, og ta dette systematisk i bruk på stillinger i Forsvaret.
  • De sentrale partene i Forsvaret har behandlet resultatet av drøftingene av stillingsmatrisen i DIF-ene. Gjennomgangen av lokale drøftinger har avdekket at DIF-sjefene kan ha fått begrenset sin stillingsfullmakt.
  • Etter en gjennomgang av de lokale drøftingsresultatene, er arbeidstagerorganisasjonene og Forsvarsstaben enige om at stillingsmatrisen må drøftes på nytt på DIF nivå. Drøftingene skal gjennomføres ut fra de prinsippene som partene ble enige om i april 2019 (jfr DL 2019014836-001), hvor arbeidsoppgaver og kompetanse legges til grunn. De måltallene som FST har gitt til DIF-ene i etterkant, skal ikke legges til grunn i den nye drøftingen. 
  • Når DIF-ene har drøftet stillingsmatrisen på nytt, blir dette stående som endelig resultat.

Forbundsleder Torbjørn Bongo erkjenner at det har vært en utfordrende prosess for å komme dit vi er i dag, med mange, lange og grundige møter. Han er derfor glad for at vi nå har kommet til enighet om veien videre. Forbundet stiller seg bak at det nå legges opp til nye og reelle drøftinger på nivå 2, og hvor visse føringer gitt tidlig i 2020, ikke lenger skal danne grunnlag for prosessen. Vurderingene skal nå bygge på de prinsipper partene drøftet våren 2019, og det bør kunne gi bedre forutsetninger for å komme til enighet om felles løsning om fremtidig struktur.

NOF legger også til grunn at det i den videre prosessen, nå blir en reell vurdering av de innspill som arbeidstagerorganisasjonene kommer med på nivå 2. Vi vil følge prosessen på nivå 2, og gi våre hovedtillitsvalgte nødvendig faglig bistand underveis. Vi kommer tilbake med ny informasjon når prosessen er fullført.  


Forrige        201 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå