Kan McKinsey redde NATO?

Kan McKinsey redde NATO?

Og kan McKinsey redde det norske forsvaret? Og skal vi gjenta alle krumspring fra 2000-tallet på nytt?
Publisert: 15.01.15
Forsvarsdepartetment har henvendt seg til selskapet McKinsey og bedt det iverksette et utredningsarbeid med mål om "bistand til å vurdere potensialet for ytterligere modernisering og effektivisering av sektoren". Dette arbeidet har allerede pågått en stund, og selskapet har reist rundt i flere deler av forsvaret og gjort undersøkelser og intervjuer. Rapporten fra selskapet er ventet iløpet av første halvår 2015.

McKinsey er et selskap som fokuserer på å foreslå tiltak til effektivisering og rasjonalisering. Ikke ulike de mange prosesserr som foregikk på 2000-tallet i Forsvaret med horisontal samhandling, etablering av forsvarsbygg, RSF og sentralisering av ulike prosesser og kontorer. Flere tiltak som senere er reversert eller justert.

Hva vi kan forvente i rapporten fra McKinsey og i etterkant, er tema på en konferanse idag i regi av IFS. Samt i et leserinnlegg fra to av institutets forskere i dagens utgave av Dagens Næringsliv. Begge deler med overskriften - "Kan McKinsey redde NATO?"

Norges Offisersforbund imøteser rapporten, og vil vil lese rapporten grundig. Det viktigste kravet vi har til behandling av innholdet i rapporten, er at personell som er berørt blir tatt med på råd og deres erfaringer og kompetanse blir lyttet til og hensyn tatt.

Samtidig vil vi advare de politiske myndigheter mot en tro at politiske ambisjoner uttrykt både før og etter valget kan finansieres med kutt i de ansattes rettigheter og forventning om rasjonalisering fremfor politiske prioriteringer gjennom å faktisk øke bevilgningene til forsvaret.
Forrige        437 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå