Konvertering for de født i 1969 eller tidligere.
NOF venter på å få drøftet detaljene rundt denne justeringen med arbeidsgiver, og forutsetter at dette skjer om kort tid. Vi vil komme tilbake med mer detaljer når dette er behandlet av partene.
Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Konvertering for de født i 1969 eller tidligere.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kom nylig med en nyhet. Han ønsket å endre reglene for konvertering knyttet til ordningen for militært tilsatte (OMT). Det er gjennom innføringen av OMT bestemt at personell født i 1963 eller tidligere ikke trenger å konvertere hvis de ikke ønsker, men kan fortsette som offiser etter 2021.
Publisert: 2020.09.09
Christer Lindseth

Forsvarssjefen bestemte at denne datoen skulle justeres, slik at personell født i 1969 eller tidligere vil kunne fortsette i offiserskorpset og ikke må konvertere. Det er fortsatt ønskelig at de som ser sin videre karriere innen spesialistkorpset også frivillig konverterer, men dette er ikke lenger et absolutt krav fra arbeidsgiver.

Denne justeringen genererer en del spørsmål og problemstillinger. Som eksempelvis, hva dette betyr for de som allerede har konvertert, og vil de som velger å fortsette som offiser da være søknadsberettiget til alt av offisersstillinger? I tillegg er det fortsatt spørsmål om hva som nå skjer med de født i 1970 eller senere.

NOF venter nå på å få drøftet detaljene rundt denne justeringen med arbeidsgiver, og forutsetter at dette skjer om kort tid. Vi vil komme tilbake med mer detaljer når dette er behandlet av partene.

Realkompetansevurdering til offiserskorpset

 

Gjennom den pågående prosessen med å implementere OMT, har man blitt enige om at det igjen skal åpnes for at personell kan realkompetansevurderes mot offiserskorpset, selv om man ikke har gjennomført den formelle utdanningen.

En slik vurdering skal gjøres etter søknad om registrering av sitt kandidatur i FIF-portalen. Saken skal sendes tjenestevei og gis påtegning av DIF/forsvarsgren før saken sendes videre til FPVS. Vi gjør oppmerksom på at fristen for registrering av sin sak i FIF foreløpig er satt til 22. september 2020.

NOF vil også gjøre oppmerksom på at det da skal ligge en vurdering til grunn som bygger på flere prinsipper. Dette inkluderer Forsvarets behov, videre karrieremuligheter i offiserssøylen, intensjonene i OMT knyttet til hva som kjennetegner offiseren og en totalvurdering av den ansattes utdanning, tjenestehistorikk, kunnskaper og ferdigheter.

Du finner ytterligere detaljer om prosessen og link til å fremme sak på Forsvarets egne nettsider.

Forrige        205 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå