Kos på FOS

Kos på FOS

NOF var som alltid tilstede under Felles opptak og seleksjon i Forsvaret (FOS)
Publisert: 2019.07.02
Forsvaret vil alltid være i endring, og i disse tider er det en enorm omorganisering i hele sektoren. Da er det viktig å være tilstede der personellet er slik at spørsmål kan besvares, og innspill bringes til sentralt hold for videre oppfølging.

Det er flere temaer personellet er opptatt av, og de typiske spørsmålene under ukens stand på Sessvollmoen har omhandlet

- Skattlegging av pendlerreiser
- Rettigheter under utdanning, da særlig på befalsskolen og lagførerskolen
- Planlagt tilleggsaktivitet må bli pensjonsgivende

NOF har lang tradisjon med tilstedeværelse under starten av opptaket i den hensikt å vise ansikt og være tilstede der det skjer.

- Vi er her for å treffe medlemmene og lage en fin ramme rundt den første uken av opptaket. Hensikten er å skape god stemning for de ansatte som er på jobb. Vi stiller med vafler, pizza og så klart; NOF-karamellen, sier Patrick Fladby, rekrutteringsansvarlig i NOF.

- Skiftende vær under innrykksuken medførte at NOF-teltet ble delvis benyttet som tilfluktssted for regnværet. Derimot når solen skinte flokket både ansatte og rekrutter seg rundt teltet for hyggelige samtaler og gode spørsmål, fortsetter han.

Det er en sterk tradisjon med medlemskap i en av Forsvarets fagforeninger dersom man er ansatt i Forsvaret. Det er mange årsaker til dette, og hovedgrunnene er de gode forsikringsordningene, medlemsfordelene og åpenbart kompetansen og makkertjenesten vi stiller med. Så det at organisasjonene også er tilstede slik at kandidatenes første møte med Forsvaret identifiseres med den sterke organisasjonskulturen er viktig.

Fakta om FOS


- Forsvarets opptak og seleksjon er opptaksprøver for utdanning og tjeneste i Forsvaret
- I løpet av opptaket skal kandidatene bli intervjuet og testet teoretisk og fysisk
- Her skal Forsvaret bli kjent med kandidatene, hva de står for og hvilke holdninger de har
- De som blir vurdert som best egnet, får mot slutten av opptaket tilbud om utdanning i Forsvaret


For å sikre et bærekraftig befals- og offiserskorps, blir det spesielt fokusert på evaluering av kandidatene innen fem kompetanseområder. Disse er hentet fra «Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse» og inngår i en totalvurdering av kandidatene.

- Evne til å fremstå som rollemodell
- Evne til å løse oppdrag
- Mental robusthet
- Evne til samspill med omgivelsene
- Evne til å skape utvikling i organisasjonen samt personlig utvikling


Vi i NOF ønsker alle ansatte på jobb under FOS et fortsatt godt opptak – og lykke til med utdanningsplass til alle kandidatene. Riktig god og velfortjent sommer til dere alle når den tid kommer.
Forrige        1056 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå