lokal lønn hta 233 gjennomføring ved DIF retningslinjer for hvordan fremme krav

Krav lokal lønn – hvordan, hvem og når?

Det er nå avklart at forhandlinger på enkelt stillinger skal foregå på DIF nivå. Her følger en kort oppskrift på hvordan DU skal fremme krav ifm lokal lønn.
Publisert: 14.09.09

Rett før helgen ble partene i forsvaret enige om å delegere største parten av potten av årets lokale lønnsforhandlinger til forhandlinger på enkelt stillinger på DIF-nivå. I alt 88 millioner kroner skal fordeles på enkeltstillinger. Dette kommer i tillegg til endringene som ble gjort på A-tabellen fra 1. mai 2014 og de gruppejusteringene som ble fremforhandlet fredag for gradstrinn opp tom oblt/KK. Les mer her

Du kan nå fremme enkelt krav for din stilling. Nedenfor følger en kort oppskrift på hvordan DU skal fremme ditt lønnskrav.

Hvordan? Når skal du skal fremme krav, begynner du med å fylle inn følgende skjema [Skjema lokal lønn (excel-format)]. Denne bør du fylle inn etter beste evne. Du kan finne mye informasjon fra Lønnslipp, Rulleblad, mm i FIF.  Videre kan du spørre foresatt. Skulle du fremdeles mangle noe, lar du områdene stå tomme.

For din nåværende lønn, bør eventuelt legge til resultatet av de tidligere nevnte gruppejusteringene. Er du i tvill, henter du data fra lønnsslippen.

Du bør også bruke litt tid på begrunnelsen på lønnskravet. Dette vil hjelpe de som skal vurdere ditt krav opp mot øvrige krav.

Hvem? Du fremmer dine krav (dvs skjema) til Norges Offisersforbunds POC (HTV/FriTV) i DIF (se liste under).  Dette er  i hovedsak HTV som har satt sammen et forhandlingsutvalg for å ivareta og forhandle for deg som medlem.  Du finner utfyllende kontaktinformasjon på Forsvarets Intranett – FIS Basis.)

Hæren Nord – Jan Helge Andersen (ATV Brig N)
Hæren Sør - Farhad Fard (FriTV Østerdalen)
Sjø - Thor Manum
Luft – Tor Egil Vangstad
FLO - Kennet Bergland
Cyber - Kenneth Viken
HV- Torbjørn Liestøl
FOH- Reidar Storvik
FST- Salve Håkedal
FAKT- Ola Ellefsen
FSAN - Robin Lorentzen
FHS- Eystein Skaugvoll
FSA- Torbjørn Liestøl
FMS - Torbjørn Liestøl
FLA- Jon Kåre Evenstad
LOS- Eirik Stenberg
FPVS – Tom Arne Lillehovde
FPK – Peder Myren
E-tjenesten – NOF HTV (Se eget intranett)
Utland – Bjørn Tore Woll
FD – Geir Petter Novik
NSM – Paal Bøe
Forsvarsbygg – Thor Erik Bakken Næss

Ift å fremme krav på sjefslista, så er nestleder i NOF - Tobjørn Bongo POC her.

I tillegg til å fremsende ditt krav til NOF sin forhandlingsleder, anbefaler vi at du også fremsender kravet tjenesteveg til nærmeste sjef. (Men anmodning om at vedkommende sjef gir deg en anbefaling om mer lønn og sender dette videre.)

Når? Hva som er tidsfrist for å sende frem krav, vil variere fra DIF til DIF. Her må du sjekke ut lokal informasjon. Uansett er det lurt å være tidligst mulig ute. Det er ingen grunn til å vente med å fremme ditt krav.

Hva vil bli vurdert Partene i Forsvaret har diskutert og blitt enig om at det for Forsvaret er et generelt behov for å beholde personell innenfor bestemte tjenesteområder og stillinger.  Dette gjelder spesielt forvaltning, tekniske og militærfaglig kompetanse, som for eksempel IT, flyvedlikehold, skipsteknisk,  strukturforvaltning og operative miljøer. Likeså er det viktig at en klarer å motivere operativt personell til å søke stabstjeneste eller for å styrke av fagmiljøer.

På DIF-nivå skal det være en lokal lønnspolitikk - som er et godt utgangspunkt for å fremme krav. I tillegg har en fra sentralt nivå bedt DIF-partene vurderer:

-          å utjevne skjevheter mellom stillinger

-          tar hensyn til problematikken med å rekruttere og beholde kvalifisert personell

-          vurderer spesielt ved dette oppgjøret bruk av lønnsramme 35 (senior løytnant) og 38 (senior kaptein) der hvor det er ønskelig med kontinuitet i stilling

Det er også viktig  å merke seg at personell med midlertidig disponering i annen stilling kan gis lønnsopprykk som en personlig ordning.  Lønnstillegget (antall lønnstrinn) beholdes da ved tilbakegang i egen stilling.

Partene i Forsvaret er også enig om at en ifm dette oppgjøret må vurdere personell på lønnsrammene som er direkteplassert justert tilbake innenfor alternativ 1-8. For å sikre en utvikling fremover. (for militært personell gjelder dette opp tom kaptein/kaptlt)

Virkningsdato for oppgjøret er 1. august 2014, men først når hele oppgjøret er ferdig i slutten av oktober, vil en rapportere dette på lønn.  

Evt spørsmål kan rettes til HTV ved den enkelte DIF (ref POC - kontaktinformasjon på FIS B) evt kan du ringe en heltidstillitsvalgt 

Her finner du skjema for å fremme krav ifm årets HTA 233 lokale lønnsforhandlinger (Excel-format)


Les mer om lønnsoppgjøret 2014 (nof.no 20.06.14)


Protokoller:
Protokoll HTA 233 behandlingen sentralt med protokolltilførsler (pdf)
Protokoll HTA 233 gruppejusteringer og særavtaler pr 01.08.14 (pdf)
Protokoll HTA 233 fordeling til DIF (pdf)

Overføringsreglene for senior lønnsrammene løytnant/kaptein 35 og 38 finner du her: http://www.nof.no/pc-764-67-Overføringsregler-for-lønnsramme-35-og-38-klar.aspx

 

Forrige        236 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N