Krevende klima: Hær i nord

Krevende klima: Hær i nord

Nordområdene befinner seg i et krevende arktisk klima. Norge har et krevende sikkerhetspolitisk klima. Hæren møter et krevende politisk klima. Hæren skal forsvare landet. Hvem skal forsvare Hæren?
Publisert: 15.03.23
Den er bygd for strid. Den har vært i kamp. Den er klar for krig.
For å forsvare nasjon og folk. For å utgjøre en territoriell terskel.
Landmakten er fundamentet i Forsvaret. Hæren beskytter folket.

Hæren skal forsvare landet.
Hvem skal forsvare Hæren?


Landmakten er – igjen – under angrep. Hæren blir – igjen – skviset.
Kampen står ikke om territorium, men om penger. Om kunnskap og forståelse – om militær fornuft og politisk mot. Om hvilken nøkkelrolle landstyrker har også i moderne konflikter, i dagens sikkerhetspolitikk. For å markere vilje. For å stille styrke.

Hæren er bygd for krig, men ikke borgerkrig.
Kamp blir det likevel: Om vi skal ha en hær!

Prosessen Forsvaret nå går inn, med Forsvarssjefens fagmilitære råd og Regjeringens nye langtidsplan, blir beintøff. Og trolig tøffest for Hæren. Det vil stå slag; innad i Forsvaret, i Regjeringen – på Stortinget. Trefninger må også tas i et offentlig ordskifte, der Folket må mobiliseres. Ikke for å innrulleres i Forsvaret; for å slå ring rundt Forsvaret.

Norges Offisersforbund og Befalsbladet har intervjuet GIH, Generalmajor Rune Jakobsen og HTV Hæren, Pål B. Nygaard. I løpet av de kommende dagene vil vi publisere to artikler som beskriver usminket hva disse mener Hærens framtid.

Forrige        419 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå