Krever reallønnsvekst for alle

Krever reallønnsvekst for alle

LO Stat, YS Stat og Unio leverer i dag likelydende krav i årets tariffoppgjør. De tre, som representerer rundt 100.000 medlemmer, mener statstilsatte henger etter sammenlignbare grupper i industrien og krever reallønnsvekst for alle.
Publisert: 12.04.12
 
LO Stats leder Tone Rønoldtangen ved forhandlingsstart.. Foto: Kristian Brustad, LO mediaLO Stat, YS Stat og Unio leverer i dag likelydende krav i årets tariffoppgjør. De tre, som representerer rundt 100.000 medlemmer, mener statstilsatte henger etter sammenlignbare grupper i industrien og krever reallønnsvekst for alle.

Prognosene for norsk økonomi er gode. LO Stat, YS Stat og Unio mener derfor at det er rom for et balansert og fornuftig oppgjør som sikrer de statsansatte deres andel av verdiskapningen og statens behov for god tjenesteproduksjon med god kvalitet.

-Bedriftene går bra, har høy produktivitet og god lønnsevne, sier forhandlingslederne i LO Stat, YS Stat og Unio, Tone Rønoldtangen, Pål N. Arnesen og Arne Johannessen. De påpeker at TBU-tallene viser et etterslep i forhold til privat sektor som er økende og som nå utgjør minst 0,6 prosentpoeng. Hvis ikke dette gapet tettes, taper staten i kampen om å beholde og rekruttere de best kvalifiserte arbeidstakerne, mener de tre.

Derfor krever LO Stat, YS Stat og Unio at den økonomiske rammen ved årets oppgjør må baseres på den forventede lønnsutviklingen for industriarbeider/industrifunksjonærer i NHO-området og gjenspeile sammensetningen av arbeidsstokken i staten.

De tre ønsker å benytte alle tre elementer – generelt tillegg, sentrale justeringer og årlige lokale forhandlinger i oppgjøret. Hoveddelen av de økonomiske midler som er til disposisjon, må gis som sentrale tiltak.

De krever også at arbeidet for likelønn innad i staten videreføres, og at verdsetting av arbeidstakere i foreldrepermisjon iverksettes i tariffoppgjøret 2012."

Årets tariffrevisjon er et hovedoppgjør, noe som innebærer at det også vil bli fremmet krav utenom de rent økonomiske. Blant disse finner vi blant annet krav knyttet til, medbestemmelse, innleie av arbeidskraft og velferdspermisjon for omsorg av voksne i nær relasjon.

De detaljerte økonomiske kravene vil bli overlevert staten senere i forhandlingene, som har en frist 30. april ved midnatt (natt til 1. mai).

følg tariffoppgjøret her

--------------------------------------------------------

Offiserene henger etter


«Den som tar ansvar, får ansvar» Torbjørn Bongo.

- Når vi tar ansvar forventer vi at de som er rundt oss gjør det samme. Vi vil ha et ansvarlig oppgjør. Vi forventer at dette blir klart og tydelig kommunisert, her er det en jobb å gjøre, sa Torbjørn Bongo på representantskapsmøtet til LO. Der ble strategien for årets tariffoppgjør diskutert og satt.

«Vi skal ha forsvarlige rammer for hele arbeidslivet, det skal ikke være til hinder for at grupper som systematisk henger etter skal få midler» utdrag fra forslaget.

- Offiserene representerer en slik gruppe. Konsekvent siden 2006 har offiserene og befal lagt etter i lønnsutviklingen. Forsvaret ligger konsekvent underst i staten. Offiserene ligger konsekvent underst i Forsvaret. Kompanisjefene ligger konsekvent under generalen (ift lønnsutvikling, red anm)

«Det kan ikke fortsette sånn, vi trenger en ny kurs!» Torbjørn Bongo.

- Denne innstillingen gir rom for våre utfordringer for våre medlemmer, derfor støtter Offisersforbundet denne.

 


Forrige        593 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N