Krigsrisikodekning på plass

Krigsrisikodekning på plass

Fra 1 febuar 2012 er Gruppeforsikringen til NOF endelig komplett. Nå inkluderer den full dekning av krigsrisiko på alle elementene, inkludert Ulykkesforsikringen. (Foto: Forsvaret)
Publisert: 12.02.08
Oppdatert: 12.02.08
Fra 1 febuar 2012 er Gruppeforsikringen til NOF endelig komplett. Nå inkluderer den full dekning av krigsrisiko på alle elementene, inkludert Ulykkesforsikringen. Det betyr at den også dekker medisinsk invaliditet i int ops som følge av en krigshandling.

NOF har jobbet en stund for å få gjenopprettet denne ordningen som man hadde inne på 90-tallet, og har endelig lykkes. Dette vil nok ha stor betydning for våre medlemmer, og gjør Gruppeforsikringen "komplett".

Medlemmer i int ops vil nå ved krigs/terrorhandlinger i krigssone ha dekning for følgende:

- Død                                                              inntil 17G
- Nedsatt arbeidsevne  50% eller mer    inntil 15G
- Medisinsk invaliditet                                 inntil 36G

Utbetaling for nedsatt arbeidsevne kommer i tillegg til medisinsk invaliditet og ytelser fra staten.

Det er også viktig å bemerke, at forsikringen fikk en annen vilkårsforbedring fra 1 januar 2012. Da ble uføreforsikringen utvidet med såkalt forskuttering. Det betyr at dersom man skulle bli mer enn 50% arbeidsufør, så vil man tilkomme en utbetaling allerede etter 12 mnd.

En utbetaling ift arbeidsuførhet betinger normalt at uførheten er definert som varig. En ting det ofte kan ta år å få bekreftet fra NAV. På NOF sin ordning vil man tilkomme månedlig utbetaling fra den 13. mnd uavhengig av dette, så lenge man fortsatt er arbeidsufør når sykemeldingen utløper.

Utbetalingen er på 1% av forsikringssummen som i dag utgjør inntil kr 11 000,- per mnd avhengig av alder. Utbetalingen fortsetter i 100 mnd, eller til man blir frisk eller varig arbeidsufør.
Forrige        651 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N