Kutter IKT-investeringer i Forsvaret med 70 %

Kutter IKT-investeringer i Forsvaret med 70 %

Sjef Cyberforsvaret, Generalmajor Odd Egil Pedersen, heiste i Oslo militære samfund på mandag et gult, nesten rødt flagg. IKT-investeringene i Forsvaret skal kuttes med 70 % i løpet av 2 år.
Publisert: 15.02.03
Sjef for Cyberforsvaret, Generalmajor Odd Egil Pedersen, holdt mandag denne uken et foredrag i Oslo Militære Samfund. Han benyttet anledning blant annet til å heise et gult flagg, peke på en utfordring og løfte frem en samfunnsutfordring.

Det gule flagget, som nok også inneholdt et rødt skjær, var knyttet til det faktum at han som sjef var pålagt å kutte planlagte investeringer innen Cyberområdet med omtrent 50 % i 2015, og omtrent 70 % i de påfølgende år i planperioden. Om dette sa han; «Om man trekker ut enkelttråder fra veven får det konsekvenser for helheten, og resultatet blir en klar svekking. Ikke bare av den operative evne, men også sikkerheten og de effektiviseringer og ressursbesparelser som vi søker å oppnå.»

En annen utfordring han beskrev, var det fragmenterte ansvaret i forsvaret innenfor IKT, hvor både Sjef Cyber, Sjef LOS, Sjef FIF og Sjef FLO har ulike og delsoverlappende oppgaver og ansvar, uten en klar myndighet som overgripende beslutninger.

I forhold til samfunnet samlede og totale beredskap uttalte Pedersen følgende:
«Jeg savner et sambands- og IKT-fora hvor nasjonal krisehåndtering og beredskap kan diskuteres med likesinnede organisasjoner fra andre etater men også med næringslivsaktører. Vi hadde tidligere totalforsvarets sambandsnemnd, men den ble nedlagt i 1998.

I lys av den senere tids hendelser, og beredskapsarbeidet som vi tidligere har iverksatt i Cyberforsvaret, føler jeg behov for å diskutere utfordringer innenfor digitale trusler, roller og ansvar, samt nasjonal krisehåndtering og mobilisering i et IKT perspektiv. Jeg ser på Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet – tidligere post og teletilsynet som en naturlig aktør som kan lede noe slikt.»

NOF deler Sjef Cyber sin bekymring over de varslede kuttene innenfor dette området, og mener det er påkrevd at politiske myndigheter tar nødvendige grep på området. Videre bør FSJ iverksette et arbeid for å skape klarer ansvarslinjer innenfor IKT-området.
I forhold til den utfordringene Pedersen løfter frem innenfor samfunnets samlede beredskap er dette i tråd med de utfordringer og tanker forbundet har løftet frem på debattsiden www.forsvarslinjer.no
Forrige        434 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå