LEDIG VERV SOM ASSISTERENDE FORSVARETS HOVEDVERNEOMBUD
Foto: Mats Nilsen, Forsvaret

LEDIG VERV SOM ASSISTERENDE FORSVARETS HOVEDVERNEOMBUD

Publisert: 2018.03.07
Arbeidstakerorganisasjonene skal velge nytt Assisterende Forsvarets hovedverneombud (Ass FHVO), etter at nåværende Ass FHVO går tilbake til sin stilling. Ass FHVO velges av de ansattes organisasjoner beskrevet i arbeidsmiljølovens (AML) iht rutiner.

Ass FHVO skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger og ellers utføre sine oppgaver etter AML kap 6 og forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning.

Ass FHVO skal støtte FHVO i den daglige driften av vervets funksjoner som vernetjenestens fremste talsperson samt rådgi sentral etatsledelse i HMS- og AML- relaterte spørsmål, herunder påse at etaten etterlever AML og tilhørende forskrifter. Samt koordinere og støtte Forsvarets tillitsvalgte på DIF- nivå. Ass FHVO er stedfortreder i FHVOs fravær.

Det er rutinemessige møter med Forsvarssjef, HR-direktøren i Forsvaret og HMS seksjon i Forsvarsstaben. Ass FHVO er vara for FHVO i Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg. Kontorsted er ved Akershus festning. FHVO er vernetjenestens fremste talsmann i alle saker som er knyttet til HMS, og vedkommende skal legge det utvidede arbeidsmiljøbegrepet til grunn for sitt virke.


Krav til søkeren:


Vervet krever stor kunnskap om Forsvaret, Forsvarets organisasjon og dets virke.

Søkere må være tilsatt i Forsvaret og inneha eller gjennomføre 40-timers HMS-kurs før tiltredelse, søkere må videre være sikkerhetsklarert. Ønskelig med erfaring som tillitsvalgt i Forsvaret.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved valg av Ass FHVO.

Forhold som vektlegges er teamkompetanse, utadvendt og positiv, ledererfaring og god kjennskap til aktuelle lover og regler. Ass FHVO skal samarbeide tett med FHVO.

Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt erfaring fra bruk av dataverktøy.

Aktuelle kandidater må regne med å bli innkalt til intervju.

Vervet hjemler permisjon etter AML kap 6, og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap 2, samt Hovedavtalen i Staten kap 8.

Lønn etter avtale, pt egen lønn (garantilønn l.tr 53.) + 54.400,- pr år.

Søknad med CV på vervet sendes pr e-post til: LH@ntlforsvaret.no

Søknadsfristen er satt til 19. mars 2018. Valg av nytt Ass FHVO vil bli foretatt så snart som mulig, tiltredelse avtales nærmere med FHVO, med seneste tiltredelsesdato 1. mai 2018.


Kontaktpersoner:

Tom-Rune Klemetsen: Tlf 489 53 783

Merete Fagerbekk: Tlf 905 01 935
Forrige        1157 av 1360        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N