LO krever økt kjøpekraft for alle arbeidstakere
LO-leder Peggy Hessen Følsvik var klar i sin tale og sa at årets tariffoppgjør må sikre økt kjøpekraft for alle arbeidstakere. Foto: Torgrim Halvari

LO krever økt kjøpekraft for alle arbeidstakere

I dag ble LOs representantskapsmøte avholdt i Folkets hus, Oslo. Møtet regnes som startskuddet på årets lønnsforhandlinger. LO-leder Peggy Hessen Følsvik var klar i sin tale og sa at årets tariffoppgjør må sikre økt kjøpekraft for alle arbeidstakere. Hun fremhevet også for at frontfagsmodellen er den beste løsningen også i fremtiden.
Publisert: 2022.02.22
Torgrim Halvari
Følsvik startet sin tale med å si at LO hadde vært bekymret for hvordan pandemien ville påvirke fellesskapet. Det trengte man ikke å bekymre seg for lenger. Følsvik kunne fortelle at LO har vokst med nesten 30.000 medlemmer under pandemien, og nå raskt nærmer seg en million medlemmer.

Folk søker trygghet i urolige tider, uttalte Følsvik.

Hun kunne også opplyse om at det siste år har vært 4% sysselsettingsvekst og at man i fjor fikk nesten 100.000 nye arbeidstakere i jobb.

Frontfagsmodellen og AFP


Videre i sin åpning sa LO-lederen at pensjon er et av de viktigste temaene i årene som kommer. – AFP må bli bedre, vi må få på plass dette og det haster, sa Følsvik.

LO-lederen advarte mot en løsrivning fra frontfagsmodellen.

Over tid vil det offentlig og private næringslivet ha en relativt lik lønnsutvikling takket være frontfagsmodellen. Noen ivrer for en løsrivelse, noe vi mener vil undergrave hele den norske modellen. Det vil gi økte forskjeller, og det kan ikke LO gå med på, uttalte Følsvik etterfulgt av applaus.

Økt ledighet og høye priser påvirker lønnsoppgjøret


Følsvik avsluttet med å snakke mer om de siste årene og hva det har betydd for Norge.

I perioder har vi hatt høy ledighet, og høye strømpriser skaper problemer og må helt klart påvirke lønnsoppgjøret. Dette må vi ta hensyn til. Selv om næringslivet går så det suser så sliter noen små bedrifter, og permitteringer og oppsigelser under koronaen har rammet lavlønnsyrkene mest. Derfor blir vårt hovedkrav økt kjøpekraft gjennom prioritert likelønn og å jobbe mot lav lønn, avsluttet Følsvik.

NOF på talerstolen


Under møtet fikk også NOF noen minutter på talestolen.

Tonje Andreassen, leder i NOF avdeling Gudbrandsdalen, gikk opp og startet med å si at offiserer og spesialister er opptatt av å få høyere reallønnsøkning ,men at det motsatte har skjedd i flere år. - Vi ønsker at mest mulig skal komme gjennom sentrale tillegg, sa Andreassen og fortsatte:

Hva skjer med vår beredskap? Vi står på kanten av en storkonflikt i vårt nærområde, og alle militært ansatte er en del av den nasjonale beredskapen, som så mange andre.- Vi ønsker at mest mulig skal komme gjennom sentrale tillegg, sa Andreassen fra talestolen. Foto: Torgrim Halvari

For å kunne fungere i en beredskapssituasjon så må det trenes og øves. Det er en del av jobben vår. Men lønnen for denne merbelastningen er fortsatt ikke pensjonsgivende. Det gjør at flere og flere slutter i Forsvaret, og det gjelder ansatte i alle aldre, uttalte Andreassen.

NOFs nestleder Tor Egil Vangstad deltok også på LOs representantskapsmøte, og sa seg godt fornøyd med den felles tariffpolitiske uttalelsen som ble vedtatt av LO:

NOF er en sterk forsvarer av frontfagsmodellen, og vi har derfor ikke noe problem med å støtte opp om ordlyden i denne felles uttalelsen på vegne av LO-familien, tvert imot. Frontfagsmodellen representerer den ansvarligheten og det helhetsbildet LO har i lønnsoppgjørene, og bidrar etter vårt syn til en sunn samfunnsøkonomi der tåleevnen til internasjonalt konkurranseutsatt industri får sette premissene for resten av lønnsoppgjøret, også i Staten.


Tonje Andreassen og Tor Egil Vangstad representerte NOF under LOs representantskapsmøte. Foto: Torgrim Halvari


Vangstad viser videre til hvordan den vedtatte tariffpolitiske uttalelsen får overslag til arbeidet som nå er i gang med å utforme krav ifm. lønnsoppgjøret i Staten. Der blir det naturlig å videreføre kravet om ikke bare opprettholdt, men økt kjøpekraft for medlemmene i NOF. Han er også glad for å ha resten av LO med på laget når det i uttalelsen står at “LO krever nå at vi får på plass en løsning som sikrer at de som i dag har særaldersgrenser og er tilsatt i yrker med stor belastning, og/eller hvor det er samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og risiko får en pensjon på nivå med de som går av ved ordinær aldersgrense.”

I det videre arbeidet med lønnsoppgjøret i Staten er det LO Stat som er forhandlingspart for NOF-medlemmene. Arbeidsgiverparten er Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). NOF er likevel med i kulissene med gjennom representasjon i LO Stats forhandlingsutvalg, der felles krav blir utformet og taktikk og strategi for forhandlingene blir diskutert. Selve lønnsforhandlingene i Staten starter opp i april, og partene har som vanlig frist til midnatt 31. april til å fullføre forhandlingene.
Forrige        125 av 1697        Neste
loader