LTPen blir en hasteaffære – med fatale konsekvenser!
En mutt forsamling lytter spent til NOFs forbundsleder under gårsdagens medlemsmøte på Andøya flystasjon. Foto: NOF

LTPen blir en hasteaffære – med fatale konsekvenser!

Tas beslutningene i dag – gjøres de på feil grunnlag. Politikerne må fatte beslutninger som er kvalitetssikret – både militært, politisk og ikke minst økonomisk.
Publisert: 16.11.08
Egil André Aas Forbundsleder, Norges Offisersforbund (NOF)
Uansvarlig politisk spill
Andøyas framtid har som ventet blitt den vanskeligste enkeltsaken, og det er her Regjeringen må sette på håndbrekket!

Beslutningsgrunnlaget for å nedlegge Andøya og å etablere en énbaseløsning på Evenes er for dårlig. Flertallet på Stortinget vil likevel trumfe gjennom dette vedtaket.
Nå drøftes Langtidsplanen samtidig med forsvarsbudsjettet, og må kobles til statsbudsjettet for øvrig. Vi ser de politiske problemene det har medført for forhandlingene.

Forkastelig beslutningsgrunnlag
- Jeg var på Andøya i går, og der er det stor frustrasjon. Forslaget om nedleggelser er begrunnet med innsparinger. Regnestykkene er svært tvilsomme – og det er et demokratisk problem at vi ikke kjenner svarene på følgende spørsmål:

1. Blir det billigere å flytte den maritime overvåkinga til Evenes, når alt ligger til rette for videreført drift på Andøya, med minimale investeringsbehov, i motsetning til på Evenes?
  
2. Kan Forsvaret og Staten ”forlate” Andøya flystasjon med 11,5 millioner m2 areal og 95.000 m2 bygg og anlegg, uten at det skal koste noe å sanere og rydde opp etter 60 års drift?

3. Hvorfor er det plutselig maktpåliggende med stasjonært luftvern på MPA-basen? Hva er den reelle kostnaden - og hva er det virkelige behovet?

4. Hvorfor skal vi legge ned halvparten av vår kapasitet til mottak av allierte kampfly i nord?

5. Er det virkelig riktig at konsekvensene for virksomheten ved Andøya Space Center og Andøya Test Center er minimale?

Politisk timeout
Foreslått énbaseløsning for maritim overvåking og kampfly i nord er begrunnet fra regjeringas side, med belegg i flere utredninger. Beleggene er supplert med en serie etteranmeldte argumenter som ikke er kvalitetssikret.
Det demokratiske problemet er at det hefter stor usikkerhet med tallmaterialet – og i det hele tatt: Hele løsningen.

Norges Offisersforbund henstiller beslutningstakerne til å vise politisk klokskap! Utsett beslutningen til vi alle kan være trygge på at en avgjørelse kan fattes på saklig og redelig vis.

Forrige        36 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N