Landmakten - riktig retning, men ikke helt i mål
Etter mye hardt arbeid i NOF er HTV i Hæren, Pål B. Nygaard og Forbundsleder, Torbjørn Bongo relativt sett, fornøyd med dagens avtale.

Landmakten - riktig retning, men ikke helt i mål

Dagens avtale om Landmakten på Stortinget er et godt steg i riktig retning.
Publisert: 2017.11.28
Samtidig legger avtalen opp til at flere av de sentrale temaene vil måtte diskuteres på nytt. NOF er fornøyd med at flere av våre innspill er tatt på alvor.

NOF har hatt følgende hoved innspill til Landmaktsutredningen:
• Den økonomiske rammen må økes
• 2.Bn må bevares som en stående avdeling, og sikre Brigadens slagkraft
• Det må anskaffes nye stridsvogner snarest
• Hæren må beholde en dedikert helikopterstøtte, med status quo på Bell-helikopter (9+9)
• Heimevernet må fryses på dagens nivå, og det må gjennomføres en HV-studie.

Utenriks- og Forsvarskomiteen har i dag kommet frem til en avtale om Landmakten.


NOF er fornøyd med at flere av våre innspill er hensyntatt, og tatt med i avtalen.
• Det skal lånes/leases inn nye stridsvogner inne 2019
• Stortinget ønsker å bevare 2.Bn med høyere oppsetning
• Heimevernet økes og kvaliteten skal styrkes
• Stortinget slår fast at Hæren skal ha dedikert helikopterstøtte lokalisert på Bardufoss

Samtidig så medfører avtalen at Stortinget vil måtte komme tilbake til flere av de sentrale tema i Landmaktsutredningen.

NOF anbefaler at dagens organisering av Bell helikopter fastholdes inntil saken er sluttbehandlet av Stortinget. Videre anbefaler NOF at 2.Bn bevares som i dag, inntil nødvendig tillegg på materiell og driftsmidler på plass. For Heimevernet anbefaler NOF at det iverksettes en bredt sammensatt Heimevernsstudie med fokus på samfunnssikkerhet. NOF forutsetter at de vedtatte tiltakene medfører økte rammer for Forsvaret i de kommende år.

Kontaktpersoner i NOF
Forbundsleder - Torbjørn Bongo - 92840451
HTV Hæren - Pål B Nygaard - 90970250
Forrige        113 av 1280        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N