Landmakten må styrkes
To Leopard 2A4 stridsvogner i skytefeltet på Setermoen i forbindelse med DV-dagen under vinter øvelsen Cold Response 2012. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.

Landmakten må styrkes

Hærens utvikling fra 1992 frem til i dag er en systematisk nedbygging av volum og operativ evne
Publisert: 2018.12.07
Landsmøtets redaksjonskomitè (tekst)
Fra 13 brigader samt 42 selvstendige feltbataljoner, 165 000 personell rulleført og jevnlig øvet, til dagens Hær bestående av ca 11000 personell i styrkestrukturen, fordelt på 1 brigade samt 2 feltbataljoner og til reserven. Hærens hovedkampvåpen LEO 2A4, er på overskredet levetid, men forventes å skulle være operativt i ytterliggere 10 år. Dedikert helikopterstøtte til Hæren er i ferd med å avvikles etter mer enn 50 års samvirke med Hæren.

Hæren har i 15 år vært uten dedikert luftvern. Feltartilleriet operer ennå sine selvdrevne skyts anskaffet på 60 tallet. Styrkestrukturen er på et kritisk lavt volum.
Regjeringen legger opp til å møllposelagre en av de tre kampbataljonene i Brigaden samt støtteavdelinger til denne kampbataljonen. Hæren mister sin dedikerte helikopterstøtte som har vart uavbrutt siden 1964 innenlands og utenlands.

Hæren øker sin tilstedeværelse i Finnmark, gjennom opprettelse av ett forsterket jegerkompani i Sør Varanger, samt en kavaleriavdeling på Porsangmoen. 24 nye Feltartilleri skyts blir implementert i perioden 2019 -2021, samt etablering av Kampluftvern i samme periode. Dette er positivt!
NOF oppfordrer Stortinget til å styrke Hæren slik at denne tilfredsstiller NATOs krav til styrkemål for Norske hærstyrker.

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) mener også at Heimevernet må kunne stille relevante kapasiteter til riktig tid på riktig sted for nasjonal krisehåndtering og forsvar av Norge mot alvorlige trusler og angrep.
Fremtidens HV er territorielt, rettidig og relevant. En suksessfaktor er tilstrekkelige ressurser til styring og ledelse, S-strukturens volum, rekruttering, kompetanse og materiell.

Landsmøtet i NOF krever at landmakten samlet sett må styrkes.
NOF oppfordrer Stortinget til å styrke Hæren. Nye stridsvogner må settes i bestilling for levering i 2020. Brigaden som system må bevares og styrkes. Beslutningen om å legge en av Brigadens kampbataljoner på mobiliseringsstatus må omgjøres. Bell 412-miljøet må tilføres i størrelsesorden 50 millioner ekstra driftsmidler pr. år slik at antall flygende besetninger kan økes, derigjennom beholde en minimum fordeling av helikoptre 9+9 mellom Hæren og spesialstyrkene. Landmakten må bygges opp til å bli en langt mer moderne krigsforebyggende terskel i forsvaret av Norge.
Forrige        1391 av 1698        Neste
loader