Landmaktsutredningens statusrapport
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og leder av landmaktsutredningen Aril Brandvik legger her frem rapporten. Foto: FMS

Landmaktsutredningens statusrapport

Noe bra, men mye å være bekymret over.
Publisert: 2017.06.20
Torbjørn Bongo, forbundsleder NOF (tekst)
I går ble statusrapporten til landmaktsutredningen lagt frem. Det meste var kjent på forhånd, men også noe nytt ble presentert.

Vi kan takke opposisjonen på Stortinget for at det ble lagt frem en statusrapport. Opprinnelig hadde Regjeringen planer om å holde utredningen «skjult» til etter valget. Regjeringen har også valgt en «tvilsom» handlemåte, hvor det er sagt at Forsvarssjefen er Forsvarsdepartementets øverste militære rådgiver, og derfor gjelder ikke Hovedavtalen ved denne utredning.
  
Normalt skal en slik utredning legges frem til organisasjonene for drøfting, men med kreative løsninger har Forsvarsdepartementets bestemt at det ikke er nødvendig denne gangen.

Videre er det merkverdig at statusrapporten legges frem som en forseggjort trykksak. Drøfting derimot har man ikke hatt tid til.

Etter min mening, et klart brudd på trepartssamarbeidet.

Innholdet i Landmaktsutredningen er blitt bedre enn hva man kunne frykte, men noen umiddelbare spørsmål/kommentarer må jeg komme med;


Heimevernet


• Størrelsen i HV videreføres på samme nivå som vedtatt i LTP. Hvordan dette er mulig og riktig etter den siste tids fokus på objektsikkerhet fremstår som underlig.

• Det at Sjef HV underlegges Hæren er det argumenter både for og i mot, og det er åpenbart at HV og Hæren må være koordinert. Men en direkte underleggelse er ikke nødvendigvis veien å gå.


Hæren


• Investeringene er bra og nødvendig. Vi har noen åpenbare svakheter innenfor luftvern, artilleri og stridsvogner som må rettes opp i. Spørsmålet er når disse kommer. Når er det økonomisk handlingsrom for ta disse?

• At Brigaden og 3 mekanisert bataljoner bevares er bra. Samtidig så er det grunnlag for å stille spørsmålstegn ved om personellkuttene, som også tas i brigadestrukturen, medfører at Brigadens samlede kapasitet og støttestruktur svekkes?

• At det tenkes nytt (eller tilbake til gammelt…) med tanke på verneplikten er bra. Og de tanker som gjøres fremstår fornuftig for den delen av Hæren som er basert på verneplikt.

• Men at påkrevde investeringer skal finansieres gjennom kutt i antall ansatte, er kortsiktig tankegang. På samme måte som forbundet advarte mot at Hæren kun skulle bestå av bare grenaderer (vervede) ved tidligere LTP diskusjoner, vil vi advare mot å gå en helt motsatt vei denne gang. Vi må ha en balansert sammensetning fremstår som en styrke for Hæren. Et kutt på 350 grenaderer fremkommer altfor høyt.

• At vi skal gamble med den solide avdelingen vi har i TMBN og ikke lenger ha en avdeling med høy grad av fast ansatte fremstår i bestefall som gambling.

• At vi skal veksle inn 2Bn i et vesentlig lavere oppsatt kavalribn på GP, bør også debatteres om gir mer operativ effekt. (Så er vi åpenbart for mer tilstedeværelse i Finnmark - diskusjonen er hvordan).

Den største utfordringen med utredningen er dog at denne har måtte forholde seg til den økonomiske rammen som ligger i vedtatt LTP. Da minner jeg om at denne LTP medfører en fallende andel av BNP, mens et bredt flertall av de politiske parti har sluttet seg til at denne andelen skal økes. I et slikt lys, fremstår det som – merkelig – å redusere antall ansatte, når man i neste omgang bør øke antall ansatte.

Har du innspill om landmaktsutredningen - tar vi imot innspill på vanlig mail eller FISB.
Forrige        141 av 1274        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N