Landsmøte i Norges Forsvarsforening

Landsmøte i Norges Forsvarsforening

Norges Offisersforbund var til stede under årets landsmøte på Quality Airport Hotel Værnes, 12. – 14. juni. NOF gratulerer ny president, Lars Myraune med valget.
Publisert: 15.06.18
Egil Jespersen fortsatte sin rundreise etter besøket i Kirkenes, til Stjørdal for å overvære landsmøtet til Forsvarsforeningen, som avholdes hvert andre år.

Det var gjennomgang av årsberetning, regnskap og kontrollkomiteens innstillinger som sto på den formelle agendaen – før valget avsluttet Landsmøtet.

Utover den formelle agendaen var det flere foredragsholdere som hadde sine budskap og komme med. Men spesielt vil Jespersen trekke fram sjef for operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, generalmajor Odin Johannessen sitt foredrag.

- Dette var et foredrag til ettertanke. Generalmajoren snakket til salen med stort engasjement om hvilke utfordringer det norske Forsvaret står overfor i framtiden. Særskilte utfordringer rettes mot trusselen fra øst – og Russlands evne og vilje til å eskalere til maktbruk, sier Jespersen.

Videre trakk generalmajoren fram Heimevernet (HV) som en av suksessfaktorene i morgendagens forsvar. Det han derimot stiller seg kritisk til er hvorvidt dagens HV struktur er relevant. Han stilte spørsmål vedrørende antall; 60.000 soldater som trener lite – kanskje det hadde vært bedre med 30.000 som trente dobbelt så mye?


Eigil Jespersen stilte som gjest fra Norges Offisersforbund – og takker for innbydelsen til å overvære det interessante landsmøtet.

Forrige        400 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå