Landsmøte med horisonter

Landsmøte med horisonter

– Det blir et viktig møte, fastslår forbundsleder Egil André Aas foran åpningen av NOFs 42. landsmøte på Hamar, 14. oktober. – Delegatene skal behandle forslag til en nytt og offensivt handlingsprogram for de neste fire årene: en periode hvor det skal utkjempes nye slag om Forsvarets framtid – om våre medlemmers arbeidsplasser.
Publisert: 14.10.13
Handlingsprogrammet er landsmøtets marsjordre til forbundsledelsen, og følger opp arbeidet som er gjort de siste fire årene. – Forslaget til handlingsprogram fanger opp de mange forslagene som lokalavdelingene har fremmet, og tar inn over se de nye utfordringene forsvaret står ovenfor, sier nestleder Torbjørn Bongo; – samtidig som vi tar vare på det som er bra fra tidligere program, og som det fortsatt er viktig å stå fast på. Bongo vil på landsmøtet legge fram beretningen for 2010–14, og peker selv på politisk påvirkning ifm. langtidsplan, nye lønnsrammer og ny befalsordning som særlig viktige saker for NOF – og der forbundet virkelig har hatt betydning for medlemmene.

Egil André Aas framholder at det i tillegg til enkeltsaker i inneværende handlingsprogram har vært tunge oppdukkende saker. Ikke minst har det vært et hardt arbeid, oftest bak kulissene, for å sikre finansiering av inneværende langtidsplan – og å forhindre nedlegging av kritiske kapasiteter, som 2. bataljon på Skjold.

– Det er som det skal være, mener forbundslederen. – NOF skal følge opp alt fra enkeltstående og små, men for medlemmene viktige saker, til de store linjer som utfordrer Forsvarets framtid, og de prinsipielle spørsmål som berører Forsvarets rolle i samfunnet. Det siste har vi dette året gjort ikke minst ved å ta initiativ til ordskiftet Forsvarslinjer, som har vakt betydelig – og berettiget – oppsikt. Én ting er at det viser at NOF er på banen og løfter fram viktige samfunnsspørsmål; det vi tar opp har, direkte eller indirekte, vesentlig innflytelse på medlemmenes framtid!

Etter landsmøtet håper Egil André Aas – med delegatenes oppslutning – å kunne sette enda større trykk på forsvarsdebatten: – Forsvarssjefen har nå begynt arbeidet med å gi sine fagmilitære råd inn til neste langtidsplan. Vi er allerede invitert til å komme med våre innledende betraktninger, og det har vi gjort. Allerede sist uke meldte jeg inn flere områder som ikke tydelig – eller overhodet – er med i statsrådens rammeskriv. Bortsetting – privatisering – er ett slikt område. Og jeg har meldt at vi skal la høre fra oss gjennom hele prosessen. Det regner jeg med at landsmøtet også vil, gjennom gode diskusjoner og tydelige uttalelser!
Forrige        225 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N