Landsmøtet hilser til våre medlemmer i utlandet
Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Landsmøtet hilser til våre medlemmer i utlandet

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) arrangerer i perioden 11-14. oktober det 44. ordinære landsmøte på Gardermoen.
Publisert: 2022.10.12
Landsmøtets redaksjonskomite
Landsmøtet skal behandle viktige spørsmål knyttet til Forsvarets videre utvikling, totalforsvaret, påvirkning, inntekts- og ikke minst tariffpolitikk. Det skal også behandles saker der fokuset er rettet mot tjenestegjøring i internasjonale operasjoner og internasjonal innsats.
I februar 2017 fikk vi definert arbeidstid for de som tjenestegjør i utlandet og som kommer inn under NATO-avtalen. Vi er ikke helt i mål og jobber videre med å få dette bedre formalisert gjennom forhandlinger med FD.
Forbundet har i perioden forhandlet for å ivareta kjøpekraften ved økning av satsene i de ulike avtalene, og særlig kompensere betydelige svingninger i valutakursene. Det er i .tillegg gjort endringer i personellreglementet, rettet mot at personellet skal ivaretas også slik at det gis mulighet for bedre balanse mellom jobb og familieliv.

Forbundet har i denne perioden jobbet særlig med å løse ulike utfordringer i pensjonsspørsmålene for militært ansatte. Et medlem har med støtte fra LO Juridiske vunnet en viktig seier i trygderetten i 2022. NOF vil i det videre også arbeide for en rettferdig pensjon for medlemmer og medflyttere i utlandet.

NOF har i perioden fortsatt arbeidet for at samfunnet har forståelse for den krevende tjenestens egenart og oppfølgingen av veteraner. Dette er fulgt opp i endringer til Forsvarsloven i 2021, der psykiske belastningsskader som følge av tjenesten nå får bedre vern fra foreldelse.
For NOF er det også viktig at inntektsnivået ved tjeneste i utlandet bekrefter det ansvar og den merbelastning internasjonal tjeneste innebærer. Det er også viktig at personellet har forutsigbarhet i vilkår og rettigheter, og at trening og vilkårene er tilpasset de spesielle forhold ved slik tjeneste.

Landsmøtet påpeker viktigheten av at Forsvaret må evne å ta vare på og verdsette den kompetansen personell som har tjenestegjort i utlandet har tilegnet seg.

Landsmøtet ønsker tjenestegjørende medlemmer og alt personell i utlandet, lykke til med det viktige oppdraget de gjør, for Norge, våre samarbeidspartnere og allierte hver dag.
Forrige        83 av 1715        Neste
loader