Landsstyret bekymret over manglende involvering
Landsstyret i NOF har denne uken gjennomført det siste ordinære landsstyremøte i denne landsmøteperioden, og før landsmøtet som skal gjennomføres i perioden 11.-14. oktober i år. Foto: Torgrim Halvari

Landsstyret bekymret over manglende involvering

Landsstyret i NOF har denne uken gjennomført det siste ordinære landsstyremøte i denne landsmøteperioden. Under styremøte ble det kjent at FSJ har anbefalt og Regjeringen besluttet å terminere kontrakten på NH-90-helikopter. Landsstyret er bekymret over at den lovede involvering før beslutning ble fattet, ikke ble gjennomført.
Publisert: 2022.06.12
Torgrim Halvari
Landsstyret i NOF har denne uken gjennomført det siste ordinære landsstyremøte i denne landsmøteperioden, og før landsmøtet som skal gjennomføres i perioden 11.-14. oktober i år.

Landsstyret har behandlet og innstilt på de forslag som lokalavdelingen og øvrige . forslagsberettigede organer i forbundet har fremmet som forslag til Landsmøte. Samt at styret har innstilt på forslag til nytt handlingsprogram og endring av vedtekter.

Landsstyret hadde flere prinsipielle og viktige debatter om hva som bør være forbundets standpunkter, blant annet knyttet til normalavansement, pensjon, særaldersgrense, utdanningsordningen og ambisjonen for forsvarspolitikken. Landsstyret har gjort sin innstilling, og det blir opp til landsmøtet til høsten å gjøre de endelige vedtak.

Underveis i møtet ble det også kjent at Regjeringen etter anbefaling av Forsvarssjefen hadde besluttet at kontrakten for kjøp av NH-90-helikopter skulle termineres. Forbundet var kjent med at det pågikk en prosess med en slik vurdering, blant annet er dette omtalt i St.Meld 10 som ble fremlagt for Stortinget før påske i år. Samtidig var det varslet fra FSJ at forbundet ville bli gitt anledning til å gjøre seg kjent med grunnlaget for anbefalingen og at forbundet skulle få anledning til å gi sin anbefaling og vurdering av saken, før anbefaling og beslutning ble fattet.

NOF konstaterer at dette løftet ikke er overholdt, og det er mange spørsmål som ikke er besvart så langt. Det fremstår også så langt meget uklart hva som er alternativet til NH-90, og det er heller ingen planer for hvordan personellet og kompetansen skal ivaretas.
Landsstyret uttrykte derfor en meget tydelig skuffelse over at dette ikke var ivaretatt før beslutning ble fattet. Landsstyret forventer at både Regjeringen og FSJ snarlig kommer opp med planer for både å avklare hva som skal være alternativet til NH-90 og en plan for å ta vare på berørt personell og opparbeidet kompetanse i organisasjonen.
Forrige        99 av 1698        Neste
loader