Landsstyret krever økt kapasitet og kvoter på forsvarets utdanningstilbud
En av de viktige sakene som ble debattert og vedtatt på møtet var at NOF vil jobbe for større utdanningskvote for GBU og VBU og at dette blir et satsingsområde i 2021.
Forsvaret

Landsstyret krever økt kapasitet og kvoter på forsvarets utdanningstilbud

NOF har denne uken gjennomført sitt andre ordinære Landsstyremøte denne uken. Blant annet har Landsstyret vedtatt virksomhetsplan for 2021, hvor målsetninger og prioritering for 2021 er løftet fram. Møtet ble avholdt på Teams på grunn av den pågående pandemien.
Publisert: 2020.11.26
Togrim Halvari

En av de viktige sakene som ble debattert og vedtatt på møtet var at NOF vil jobbe for større utdanningskvote for GBU og VBU og at dette blir et satsingsområde i 2021. 

Under virksomhetsplanen punktet for utdanning ble det vedtatt følgende:
«NOF vil jobbe for økte utdanningskvoter på GBU og VBU. Det er allerede i dag utfordringer ved at for få gis GBU og VBU. Dette gir kompetanseutfordringer som vil forsterkes ytterligere ved den foreslåtte personell økningen i LTP, samt etablering av nye avdelinger.» 

 

Linda Gustad Skeie var en av de som kommenterte saken, - Jeg mener det er viktig å øke kvoten på GBU, det er allerede stor manko på folk på de laveste nivåene.

Thor Manum kommenterte at man i dag har en gedigen utfordring blant annet i Sjøforsvaret hvor man har et etterslep på snart tre år.

 

-Det er allerede i dag en utfordring med at for få gis GBU og VBU. 

Dette gir kompetanseutfordringer som vil forsterkes ytterligere gjennom den foreslåtte personal økningen i Langtidsplanen for Forsvaret, samt etablering av nye avdelinger. 

NOF vil derfor jobbe for økt utdanningskvote på GBU og VBU, uttaler forbundsleder, Torbjørn Bongo. Videre sa han at når Stortinget har lyttet til anbefalingene om større og raskere styrking på personellsiden, er det nå viktige at Forsvaret følger opp med tiltak som gjør dette mulig. 

 

Noen av de andre sakene som ble diskutert under landsstyremøtet var: Ledernes orientering, regnskapsstatus, styrking av forhandlingsavdelingen, opprettelse av prosjektstilling i forbindelse med digitaliseringsprosjekt, virksomhetsplan, aktivitetsplan, budsjett, NOF sin medlemshytte på Sjusjøen, og flere orienteringer som pågående prosesser i Forsvaret. 

 

I lederens orientering nevnte forbundsleder, Torbjørn Bongo også følgende:

«Vi skal behandle meget viktige saker, i en langsiktig utvikling av forbundet. Vi fyller også 125-år i 2021, og dette vil bli et jubileums år. Dette vil markeres med en bok, som skrives av Dag Leerand. Lønn, pensjon, befalsordning, OMT, kvarter og bolig, tjenestevilkår har vært kontinuerlige saker gjennom hele historien. Dagens saker føyer seg inn i lang kamp for de ansattes rettigheter, og til neste år, har kampen vart i 125 år, men er neppe ferdig med det.»

Forrige        177 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå