Langtidsplanen i Sjøforsvaret
KNM Skudd, fra MTB-våpenet i forbindelse med DV-dagen under vinterøvelsen Cold Response 2012.
Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.

Langtidsplanen i Sjøforsvaret

En dramatisk nedgang i antall seilende enheter fra 2025.
Publisert: 16.09.15
Thor Manum, HTV Sjøforsvaret NOF (tekst)
Der hvor Sjøforsvaret idag kan seile 31 enheter nasjonalt og internasjonalt, vil den i 2025 kun ha 23 enheter igjen. Hvor kun 9 av disse 23 er ”skarpe enheter” i form av fregatt og ubåt.

LTP for Forsvaret utfordrer Sjøforsvarets evne til en helhetlig sjøkontroll, spesielt mot slutten av langtidsperioden. Antall fartøy som Generalinspektøren vil rå over blir dramatisk mindre. Der hvor vi i dag har bemannet og seiler et antall på 31 enheter vil det fra 2025 kun være 23 enheter igjen på sjøen. Selv om flere av disse enhetene vil være høyteknologiske plattformer med ”up to date” våpensystemer og godt skolert personell har Norge en langstrakt kyst med et stort sjøareal. En annen måte å se 23-tallet på i 2025, er at det kun er et antall på 7 som utgjør rene bemannede ”skarpe kampenheter”. Da er det også tatt høyde for at minimum 2 av 9 ”skarpe” er på dypt vedlikehold. Uansett hvordan en snur og vender på tallene, så er det en dramatisk nedgang i antall plattformer på havet til å både følge opp internasjonale forpliktelser og nasjonal tilstedeværelse. Så vil det hevdes at vi i 2025 både har operative NH90 helikoptre og F35 jagerfly til å understøtte vår nasjonale sjøkontroll. Vil dem fulgt ut erstatte en kjøl, bemannet med gode systemer og kompetent personell, som kan ha en tilstedeværelse over lang tid?

Langtidsplanen har tilsynelatende noen fornuftige formuleringer rundt økt bemanning (flere besetninger) og betraktninger ift. vedlikehold og reservedelssituasjonen. Teksten virker forpliktende, men det er umåtelig viktig at slike formuleringer følges opp av gjennomførbare økonomiske, og realistiske planer. Spesielt på vedlikeholdssiden må det være fornuftige og forutsigbare rammer som følges opp med reelle penger år etter år.

Forholdet til Kystjegerkommandoen, eller det planlagte bortfallet av denne kapasiteten tilligger også Sjøforsvarets utfordring med antall tilgjengelige enheter. Nå er riktig nok både FMR og LTP samstemt rund kystjegernes fremtid, men en kan ikke fri seg fra å mene at dette ikke er fornuftig. Fra 2025 dimensjonerer Norge seg med færre fartøyer og gjør seg mer avhengig av alliert støtte. Da trenger vi kapasiteten kystjegere – en operativ evne som vil utgjøre en forskjell. En forskjell innenfor kystnære operasjoner, alliert mottak og mobilitet.

Ellers som status nå har Sjøforsvaret det siste året jobbet med innretningen for perioden 2016-2040. Dette arbeidet har gått under betegnelsen ”Sjøforsvaret strategiske konsept”. Konseptet har så videre blitt harmonisert med Forsvarets omstilling og har vært med på Sjøforsvarets innspill mot Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR).

I praksis kan en så langt si at konseptet har vært to delt:
Del 1 som skulle bidra til at Sjøforsvaret styrket sin operative struktur.
Del 2 som var å innrette Sjøforsvarets organisasjon mot ny militær ordning.

1. Omstillingen og styrkingen av operativ struktur har så langt resultert i en tydelig oppbemanning av fregatt nr. 4 og kystkorvett nr. 5. I Sjøforsvaret har en slanket landstrukturen og satt flere ”landstillinger” om bord. Dette er delvis grunnet interne omorganiseringer i Sjøforsvarets struktur, men like mye grunnet bibehold av ”ledige” årsverk etter HR-transformasjonen i Forsvaret. Spesielt det siste har gitt operativ effekt.

2. Ny militær ordning (OMT) skal i stort bidra til økt bemanning og ståtid. Her går riktig nok Sjøforsvaret inn i ordningen med de samme menneskene og kompetansen vi hadde tidligere, så i hvilken grad OMT vil gi effekt må vi nok evaluere på et senere tidspunkt. Uansett konsept; dagens personell må innstille seg på en lengre operativ karriere ute på sjøen. Dette med en betraktning mot antall seilende enheter og at det nå er færre landstillinger.
Forrige        52 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N