Lekkasjene alarmerer, frontene skjerpes

Lekkasjene alarmerer, frontene skjerpes

De siste lekkasjene om mulige dramatiske kutt i forsvarsstrukturer har fått alle alarmklokker til å kime i de ansattes organisasjoner. – Men alarmen bør gå ute i sivilsamfunnet også, mener forbundsleder i NOF, Egil André Aas. – For dette er alvorlig, på mange måter.
Publisert: 16.04.21
Lekkasjer i Dagens Næringsliv har tidligere vist at rammen for merbehovet de neste tjue år vil ligge på 150 milliarder, altså 25 milliarder mindre enn det Forsvarssjefen har definert som nødvendig for å opprettholde et minimums førstelinjeforsvar. 21. april kom mer detaljerte lekkasjer, som bekrefter frykten om dramatiske kutt – og enda mer massivt enn hva man har forutsett, og blitt forespeilet. I alt 1500 stillinger ryker; 1100 militære.

– Kuttene er dramatiske og prosessen er kritikkverdig, mener Egil André Aas. – Dette handler ikke først og fremst om arbeidsplasser og baser, men om vår forsvarsevne – om sikkerhet og trygghet i en usikker nåtid og uoversiktlig framtid. Statsråden har gjentatt og gjentatt at hun er opptatt av åpenhet. Hun har imidlertid holdt korta svært tett til brystet – til vi får lese om dem i avisa (hvis lekkasjene medfører riktighet).

Med forbehold om at informasjonen i DN er noenlunde etterrettelig, er både substansen og spillet uakseptabelt, fastslår forbundslederen.

Svekket statsråd?
Men senest på det fagligpolitiske samrådet i Harstad i vinter fredet du nærmest statsråden, og ba om at skytsene ble rettet mot statsminister og finansminister. Du har hatt tiltro til Ine Marie Eriksen?

– Hun har vært en god statsråd, til nå. Hun har vist interesse for, kunnskap om og entusiasme i forhold til Forsvaret. Det skal ingen ta fra henne. Men en statsråd som ser ut til å tap den interne kampen i regjeringa – og i et så viktig nasjonalt anliggende som landets forsvar – er bekymringsfullt. Hvis dette som nå er framkommet blir regjeringas forslag, må også Statsråden ta sin del av ansvaret som en av de ansvarlige.

Politisk kamp
Egil André Aas minner om at arbeidstakerorganisasjonene hele tiden har hatt en utstrakt hånd om å støtte statsråden for å sikre et sterkere forsvar. – Og for bare tre uker siden sendte LO over et innspill som svært tydelig markerer vilje til å styrke Forsvaret, på punkt etter punkt. De fleste av disse punktene punkteres av regjeringa, hvis informasjonen er riktig.

Dermed, påpeker Aas, har regjeringa allerede i utgangspunktet (hvis det som nå fremkommer medfører riktighet), før forslaget formelt foreligger, lagt seg ut med LO og NOF – og formodentlig de andre arbeidstakerorganisasjonene:

– Jeg håper og tror at mange av forslagene ikke er akseptable for opposisjonen. Og vi merker oss at støttepartiet Venstre, ved Odd Einar Dørum, under forsvarsdebatten i Litteraturhuset i Oslo tidligere i uka slo i bordet med ”Hæren, Hæren, Hæren”, omtrent som Martin Kolbergs ”fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen”. Så får vi se hvor vi har Venstre når det kommer til skudd! For ikke å snakke om Fremskrittspartiet.

Egil André Aas mener det er åpenbart at Regjeringen nå ser ut til å svikte både Forsvaret og sine egne. – Det vi nå leser i avisa er knapt i tråd med det en helt nødvendig mobilisering på grasrota i Høyre fikk til på landsmøtet for bare to uker siden. Hvor jeg må berømme Høyrelandsmøtet for et godt vedtak, ved at de pekte i riktig retning. Og jeg noterer at, hvis informasjonen er korrekt, at selv Høyres ordfører på Andøya er sjokkert over at flybasen der skal legges ned.

Hær og kyst
Det er mye dramatisk i de lekkede forslagene, og de er ikke lett å rangere – men hva ser du og NOF som verst?

– Summen er det verste. Forsvaret som sådan svekkes, forankringa i folket svekkes. Dermed svekkes også forsvarsviljen – og forsvarsevnen. Prosessen er også ille, hvor regjeringa synes å legge opp konfrontasjon, nærmest med en krigserklæring, der den – og framfor alt Forsvaret – trenger en tyngst mulig allianse både på Stortinget og i samfunnet.

– Regjeringa ser ut til å ville gjøre uopprettelig skade på Hæren, mener Egil André Aas videre. Den er svekket langt under det forsvarlige. Nå må vi ta Jacob Børresen, Robert Mood og andre på alvor, og erkjenne at vi ikke lenger vil ha noen hær. Å dekke seg bak en framtidig utredning av Hæren og Heimevernet er bare bambus. Bygger du ned Hæren nå, vil den vanskelig bli bygd opp igjen. Og at regjeringa vil svekke forsvaret av og ved kysten er like uforklarlig. Mer enn noen gang trenger vi både Kystjegerkommandoen, Kystradarkjeden og Sjøheimevernet. Det skjønner alle i nord, bare ikke de i festningsområdet i sør.

– Som ventet vil regjeringa skyve tallmagikerne foran seg, og setter opp helt urealistiske kalkyler for hva som kan spares inn ved å legge ned avdelinger og baser. Tallene er til for å forlede, ikke for å opplyse. La oss få propen – og tallene – på bordet, så får vi ta fighten. NOF er klar til kamp.
Forrige        85 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N