Like vilkår for alt OR personell
Foto: Fredrik Ringnes, Forsvaret

Like vilkår for alt OR personell

Etter flere runder ble det på møte med Forsvarsstaben 16. jan 2018 enighet at OR 2-4 skal ha like vilkår med øvrige militært ansatte i kompensasjonsavtalen.
Publisert: 2018.01.30
Staale I. Reiten, forhandler tariff NOF (tekst)
Protokollen gjelder fra 1. februar 2018.

Allerede ved innføring av ny militær ordning var det en forutsetning fra Stortinget at militært personell skulle behandles likt med like vilkår.

- Å få dette på plass har tatt tid, da vi har hatt flere runder med arbeidsgiver før protokollen endelig kom på plass denne uka, sier forbundssekretær Bente Henriksen, som er forhandlingsansvarlig på Kompensasjonsavtalen for NOF.

NOF fremmet dette som konkret krav allerede i januar 2017, og dette var også et krav som ble fremmet av alle organisasjonene i følge med reforhandlingen av kompensasjonsavtalen senere i forhandlingene.
På tariffmøtet 9. november ble det på nytt luftet mellom arbeidsgiver og NOF/BFO, mulighet for å lande en egen særavtale for OR 2-4. For NOF var det også viktig å få på plass overgangsordning, og partene ble i forhandlingene enig om at OR 2-4 får beholde evt rettigheter etter dagens kompensasjonsavtale pkt 5.6.3.2 så lenge de sitter i stilling. (ca 25 personer er innvilget pendling etter 5.6.3.2 i dag)

Særavtalen iverksettes fra 1. februar 2018. Det tas sikte på å innarbeide særavtalen i kompensasjonsavtalen i de kommende reforhandlingene.

Her finner du Kompensasjonsavtalen og protokollen fra forhandlingene
Forrige        1271 av 1453        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå